– Jesus forsvarer den, der er ren af hjertet

Jesus accepterede og anerkendte kvinder på en måde, som var ukendt i hans samtid, siger Inger Porsen.

Inger Porsen er formand for Aglow Danmark

Er der brug for en organisation, som kun henvender sig til kvinder?
Behovet er faktisk blevet større, end da Aglow begyndte her for snart 25 år siden. Vi er vokset til nu 22 grupper ud over hele landet. Mange kvinder kommer med knuste liv, som Jesus så begynder at genoprette. Vi har også ofte gået igennem den samme slags smertefulde perioder, f.eks. skilsmisse, tab, skam og skyld. Vi har også samme behov, længsler og håb for fremtiden. I fællesskabet oplever vi forståelse og – ikke mindst – at blive hjulpet videre i vore liv. Til Guds ære må jeg sige, at frugten af Aglows arbejde er god. Aglows vision er ikke opfyldt endnu.

Hvad kan kvinder særligt bidrage med i Guds rige og i kirken i dag?
I grunden ser jeg ikke i Ny Testamente, at der er noget område, hvor en kristen kvinde ikke kan bidrage. Bibelen siger, at der er ingen personsanseelse i Guds Rige, det vil bl.a. sige, at Helligånden er givet i samme fylde til kvinder og mænd. Det er i Helligåndens kraft, at arbejdet i kirken gøres. Kirken har brug for at se den komme til udtryk gennem kvinder, som er halvdelen af Kristi Legeme. Jeg tror, at kirken bliver til det, Gud vil den skal være, når kvinden kommer på den plads, som Han fra begyndelsen har tænkt. Gud gav samme autoritet til Adam og Eva iflg. 1. Mosebog kap. 1. Udover det har kvinden særlige egenskaber, såvel som manden har det. Det hebraiske ord for kvinde er det samme ord, der bruges i Det Gamle Testamente, når der står om Gud, at Han er Israels hjælper. Hvis jeg forstår det ret, så vil det sige, at kvinden har en mægtig hjælpende rolle over for manden. Mht. kirken så tror jeg, at vi er i en transitionsperiode, hvor mændene er i gang med at prøve at forstå det kvindelige input og respektere, at vi er lige værdige.

Maria (iflg. Joh. 12) salver Jesus med olie, men der er nogle (mænd) som bliver forargede. Hvorfor gør hun det?
Disciplene vidste allerede, at han skulle lide og dø, når han kom til Jerusalem. Har Maria også vidst det? Måske – hun gør i hvert fald her en profetisk handling, idet hun på forhånd salver hans legeme til begravelsen. Den kvindelige intuition kommer her til udtryk. Og mændene forstår den ikke. Det er også et udtryk for, hvor meget hun elsker Jesus. Hun byder Ham velkommen på denne måde. Salme 23,5 siger „Du byder mig velkommen som gæst, idet du salver mit hoved med olie.“ (New Living Translation). Vi læser også om en anden kvinde, som salver Jesu fødder i Lukas 7,46. I denne forbindelse påpeger Jesus for sin vært, at han ikke har salvet Jesu hoved, da han kom til hans hjem som gæst. Her kommer så en prostitueret og gør det, som værten burde have gjort! Og Jesus accepterer og modtager handlingen.

Hvad er det, der støder dem – ud over det økonomiske aspekt?
De forstår ikke formålet med salvningen. Hvis Jesus skulle salves, så var det dem, der skulle gøre det – og ikke en kvinde. Handlingen minder dem nok også om, at der er noget, de har forsømt at gøre.

Har hun en særlig forståelse for, hvad der skal ske?
Maria, som har brugt megen tid på at lytte til Jesu undervisning, kommer til festen med en kostbar salve, hvis pris svarer til en årsløn, og hælder den ud over Jesu hoved. Salvens kostbarhed viser, at det er en helt speciel anledning. Maria har intuitivt vidst, at Jesus snart skulle lide og dø.

Det ser ud til, at der generelt var en særlig forståelse mellem Jesus og kvinderne omkring ham. Er det sådan?
Ja, det tror jeg. Hvis man oplever accept og anerkendelse fra et andet menneske, så opstår der en særlig forståelse. Jesus accepterede og anerkendte kvinder på en måde, som var ukendt i hans samtid. Jesu programerklæring var bl.a. at sætte undertrykte i frihed, og kvinden var undertrykt på Jesu tid. Jesus etablerer kvindens ret til genoprettelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad siger dette skriftafsnit os i dag?
Rigtig meget. Jesus gennemskuer hjertets motiver. Han forsvarer den, der er ren af hjertet. Vi skal heller ikke gøre det svært for andre.