Til kamp for ægteskabet

Antallet af skilsmisser har igen slået rekord. Det høje skilsmissetal viser, at ægteskabet som et livsvarigt forhold er i en dyb krise. Det tidsmæssige pres på familierne slider på både ægteskaber og børn.
Der er desværre god grund til at råbe til kamp for ægteskabet. Hver dag fyldes vi i medierne med kærlighedshistorier, hvor fokus er på de flammende følelser og ikke på den mere grå hverdag. Det er ikke smart at tale om, at et godt ægteskab kræver pleje og omsorg, hvis det skal vare hele livet. Vi lever i et samfund, hvor forebyggelse er meget lavt prioriteret, og det har katastrofale konsekvenser.
Den mediestorm, som Kvaglund Kirkes ægteskabskursus kunne skabe i efteråret, viser med skræmmende tydelighed, at man i samfundet generelt ikke er vant til at fokusere på ægteskabspleje. Kristendemokraterne har flere gange forgæves forsøgt at få Folketinget til at vedtage støtte til parrådgivning. Det skal ikke være pengepungen, som afgør, hvornår par søger hjælp, for så sker det alt for sent. Vi skal tværtimod støtte de par, som tør se problemerne i øjnene i tide, og som er villige til at kæmpe for deres forhold.
Det handler om at forebygge de mange skilsmisser, som især går ud over børnene. Mange børn oplever krigslignende tilstande, når forældrene skilles, fordi de kommer i klemme i forældrenes indbyrdes konflikt.
Ægteskabet som et livsvarigt forhold er en gave, men ligesom alt andet kræver det pleje og vedligeholdelse. Vi har brug for at lette tidspresset på familierne, for velfungerende familier giver glade mennesker og et velfungerende samfund. Vi har brug for at prioritere mere tid frem for flere materielle goder. I Danmark har langt de fleste nok at leve af, men alt for mange har for lidt at leve for.

Marianne Karlsmose,
formand for Kristendemokraterne
Frøstrupvej 120,
6830 Nr. Nebel.