Frisk pust fra Norge til danske husmenigheder

83-årige Edin Løvås i fuld vigør, mens han pegede retningen ud for det han kaldte „den nye husmenighedsvækkelse“Det var ren hygge da 44 husmenighedsledere satte hinanden stævne i weekenden hos husmenigheden Josva i Ålborg. De kom fra Sjælland, Lolland, Fyn, Syd-, Midt- og Nordjylland for at lade sig inspirere af en af husmenighedens første pionerer, Edin Løvås fra Norge.

Vær Kristusdisciple, opfordrede den gamle pioner

Den 83-årige retræteleder underviste hele lørdagen om husmenighedens værdier og lederskab – med stor dynamik og humor.
Men han var også rørt over, at hans over 20 år gamle bog „Husmenigheden, et levende nærmiljø“ havde inspireret danskerne. Den udkom nemlig samme weekend på nettet (www.cbooks.dk).
Edin Løvås er ellers mest kendt som pioner for retrætebevægelsen i Norge, der nu har centre til kurophold og kurser over hele landet.

Begravede bogen

– Jeg har en stor fejl, indrømmede han. Jeg er altid for tidligt på den. Da jeg skrev bogen fik den ingen gennemslagskraft, og forlaget tilbød mig omsider restoplaget gratis. Jeg hentede det, kørte det hjem og gravede det ned i haven. Men nu ser jeg, at det jeg lagde i jorden for at dø er begyndt at spire her i Danmark!
En rød tråd gennem hans undervisning var discipelskab. Og han opfordrede deltagerne til at kalde sig „disciple“ i stedet for „kristne“. Man kan sige man har en kristen kultur og haft en kristen opvækst, men ikke at man har en discipelagtig kultur og opvækst. Discipelskab er noget personligt her.
– Det er tid til at finde de store ord i Bibelen frem igen, sagde han. – Synd, omvendelse, tro, kirke – og discipel, naturligvis. Folk er modtagelige for det åndelige nu, og vi må ikke give dem stene for brød.
Men hvordan blive discipel?
– Ved at kende Jesus bedre og bedre, svarer Edin Løvås. – Det har jeg indviet mit liv til, lige siden jeg blev frelst som 18-årig.

Vær Kristusdisciple

Og vejen til at kende Jesus er gennem Jesusmeditation, mener han. At læse om Jesus i Bibelen og forestille sig hvordan det må have været og placere sig selv i omgivelserne.
– Der er en åndelig nøgle til hver tidsalder, sagde Edin Løvås. – For Luther var det retfærdiggørelse, for vor tid er det discipelskab. Vi må blive Kristusdisciple!
Konferencen forløb „fra hus til hus“ mellem de tre husmenigheder i Josvafællesskabet og sluttede med en nadvergudstjeneste hos initiativtagere Birthe og Alf Kristian Engqvist.
Deltagerne blev enige om at arrangere en lignende konference til efteråret.