Boganmeldelse
Giver svar på tiltale

Journalisten Lee Strobel med kirkelig baggrund i Willow Creek leverer et godt trosforsvar i lille, letlæst bogDet er glædeligt, at Lee Strobels bøger nu oversættes til dansk. Han er tilknyttet kirkerne i Saddleback og Willow Creek, men er først og fremmest kendt for sine populære og prisbelønnede apologetiske bøger. En gen-re, som anmeldte bog også tilhører.Bogens ærinde er at besvare nogle af de indvendinger, der rejses mod den kristne tro. Til forskel fra de fleste forfattere inden for emnet gør Strobel brug af en journalistisk tilgang, tro mod sin faglige baggrund, og supplerer sine egne betragtninger med „ekspertudsagn“ fra interviews med videnskabsmænd, filosoffer og akademikere i det hele taget. Det er med til at give budskabet autoritet og gør det samtidig muligt at formidle potentielt tørt stof på en levende og vedkommende måde.
Nogle af de temaer, som tages op i bogen, er ondskabens og lidelsens problem, troen stillet op overfor videnskab og evolutionslære samt klassiske indvendinger om kristnes intolerante tro og helvedes eksistens. Problemstillingerne krydres med aktuelle eksempler, f.eks. de famøse begivenheder d. 11. september, og selv lidt tungere emner holdes i en letlæst og tilgængelig stil.
Den røde tråd i bogen er, at det er i orden at stille spørgsmål, og at kristendommen faktisk har nogle gode svar på de mest typiske indvendinger. Man kan – med forfatterens ord – „både være et tænkende menneske og kristen på samme tid“.
Selvfølgelig er der grænser for, hvor dybt en relativt lille bog kan gå med så mange forskellige emner. Men den når dog at svare fyldestgørende på de mest udbredte indvendinger eller i hvert fald de indvendinger, som kristne traditionelt har set et behov for at imødegå. Det gør den også velegnet som evangelisationsred-skab over for interesserede medstuderende. Altså inden for sit felt en eminent lille bog.

Lee Strobel:
Research om tro
80 sider • 75 kr • Credo