Boganmeldelse
Fremragende indføring i troen – til evangelisation

Den engelske baptistpræst Andy Christofides, der har flere bøger bag sig, har med Livlinen skrevet en bog, der her får den største anbefalingDenne bog kalder på super-lativerne. Den er intet mindre end fremragende. Bag en indbydende indpakning rummer den en kortfattet, men præcis præsentation af evangeliet for ikke-troende.Da bogen desuden søger at begrunde troen fremfor blot at proklamere den, falder den ind under det, man med et fremmedord kalder apologetik.

Enkel præsentation – i særklasse

Forfatteren tager udgangspunkt i det velkendte vers fra Joh.3,16: „Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv“, og bruger det som afsæt til at beskrive Gud, menneskets ufuldkom-menhed og synd, og frelsen ved troen på Jesus Kristus.
Forfatteren mestrer den svære balancegang. Han er let tilgængelig uden at blive poppet. Han er gennemført bibeltro uden at virke gammeldags og traditionel. Aktuel, men uden at følge tidsånden.
Budskabet er på sæt og vis enkelt. Ikke andet og mere, end vi alle burde kunne levere. Forfatteren præsenterer nemlig evangeliet i al sin enkelhed, ikke en dybsindig teologisk fortolkning af et eller andet spidsfindigt emne. Som sådan rummer bogen ikke meget nyt, men det, den gør, gør den godt. Den forklarer evangeliet, så det i sjælden grad fremstår indlysende og logisk. Og selvom bogen er kort og letlæst, er teksten alligevel koncentreret og mættet med guldkorn. Ikke ét sted kan man sætte en finger på indholdet. Det er særklasse.

Forbilledlig behandling af problemstillinger

Det må også imponere, at en bog, som først og fremmest retter sig mod ikke-kristne, mestrer at beskrive en ting som korset med stærkere og mere præcise ord, end man typisk ser i andre kristne bøger.
Det siger sig selv, at en så lille bog ikke kan afdække enhver problemstilling. Men de problemstillinger, som bogen trods alt afdækker, er centrale og behandles forbilledligt. Bogen beskriver Guds egenskaber, almagt, alvidenhed, allestedsnærværelse samt hellighed. Jesu guddommelighed og menneskelighed. Jesu død i vores sted. Samt nødvendigheden af personlig tro og stillingtagen.
Undervejs inddrager forfatteren aktuelle begivenheder, kendte personer, populære film og deslige, hvilket gør bogen vedkommende og nutidig, men uden dermed at forfalde til banal populisme.

Den største anbefaling

Bogen må jeg give den største anbefaling, jeg som forfatter vil kunne give: Jeg ville ønske, jeg selv havde skrevet den.

Andy Christofides:
Livlinen
96 sider • 79 kr • Lohse