Helligånden gør en forskel

Årets pinseprædiken er af Vipsen Sommer, der er forkynder i Pinsekirken i Rønne og med i ‘Netværk for kvinder i tjeneste’Der står flere steder i teksten, at vi skal holde Jesu bud. Er der her tale om lovtrældom?
Lovtrældom? Slet ikke…. Det er et kærlighedsforhold, hvor vi udtrykker vor kærlighed til Jesus ved at gøre det, han siger.  
Lydighed er tegn på, at kærligheden er til stede. Da Jesus hang på korset og led en stedfortrædende død, viste han sin kærlighed til Gud og Guds kærlighed til os.
 
Hvad vil det sige, at Gud vil give os en anden talsmand?
En talsmand er en, der taler på vegne af en anden.
Jesus var Guds tale til os, hvori Han udtrykte sin kærlighed.
Helligånden er Guds tale til os: men talsmanden, som Gud vil sende i mit navn (på mine vegne), han skal lære jer alt og minde jer om alt hvad jeg har sagt til jer, v 26.
Samtidig er talsmanden, Helligånden, den, der går i forbøn for os.
også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed (jeg kan godt lide den formulering) for hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om ved vi ikke. MEN Ånden selv, går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han der ransager hjerterne, VED hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Rom 8, 26-27.
 
Er der nogen kriterier for at kunne modtage Helligånden?
Ja, absolut… at du er kommet til tro på Jesus Kristus.
Helligånden er en gave for ENHVER, der tror.

Har du oplevet at blive fyldt med Helligånden? I så fald, hvordan oplevede du det?
Ingen bliver påtvunget noget fra Gud, men Han skaber en længsel i vort indre efter at modtage… og Helligånden er en gave. Sådan var det også for mig.
Jeg er opvokset i Indre Missions kredse. Dengang hørte vi ikke så meget om Helligånden, hans gaver og funktion, men ad anden vej hørte jeg om Helligånden, og jeg vidste, at svaret på min længsel efter mere af det, som Jesus havde til mig, var at blive døbt og fyldt med Helligånden. Det skete så en aften, hvor jeg var alene hjemme.
Den oplevelse skabte en helt konkret forskel i mit liv.
Det var som en dør, der blev åbnet, det var der, livet med Helligånden begyndte.
Ifølge Apostenes Gerninger var det at blive fyldt med Ånden noget, de oplevede igen og igen.
DET må være vores længsel til stadighed, uanset hvor meget vi har oplevet af Åndens fylde.
Der er altid mere at modtage.
 
Hvilken forskel gør Helligånden i dit liv?
Hvilket herligt spørgsmål!!
Han er i mig… Han herliggør Jesus for mig… Han taler i mig, igennem mig. Han gør ordet levende for mig… Han leder mig… Han skaber lovsang og tilbedelse til Jesus i mig.
Bare det at fortælle om det her gør mig glad indeni… Ja, jeg kunne blive ved. Men EET kunne jeg ikke, nemlig forestille mig et liv uden ham.
Tænk, jeg er som et hus, renset med Jesu blod, et helligt hus, hvor Guds Ånd har taget bolig og arbejder i og ud fra. Og så giver han gaver at gøre arbejdet med, sådan at det lykkes.
Jo, jeg er i sandhed begejstret for denne forskel. Halleluja!
 Hvordan bruger du tungetalen i dit kristenliv?
Jamen, jeg har kun eet liv, og det er som kristen, hele tiden.
Tungetalen? Først og fremmest er det mit bønnesprog, hvor jeg taler hemmeligheder med Gud i Ånden.
Kan man forestille sig et tættere forhold end med den, man taler hemmeligheder med?
Og det kan jeg gøre hvor som helst og når som helst, ikke kun i mit lønkammer, men også når jeg kører bil (godt ingen anden end ham, der skal høre, hører det), når jeg går og handler. Det sker indeni mig, ja, alle steder og til alle tider.
Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Judas 20. 

Hvad er din største „pinseoplevelse“?
Med det spørgsmål tænker du nok på noget i lighed med den første pinsedag, ApG 2 – masser af mennesker, der bliver berørt af Guds Ånd og ord, og hvor lovsangen bruser og tilbedelsen bliver stærk.
Ja, den sidste og den, der ligger øverst lige nu, er Kvindekonferencen med Anne Graham Lotz i Falkonercentret, og hvor rigtig mange af os oplevede en stærk berøring af Guds Ånd. Det var herligt at opleve, men mine egne stærkeste „pinseoplevelser“ er og vil altid være, når Helligånden bringer Guds kærlige nærvær i tosomheden, hvor det bare er Ham og mig, „når han for hjertet åbenbarer sig“.

Hvorfor er du med i Netværk for kvinder i tjeneste?
Fordi jeg brænder for at se kvinder sat i frihed, og fordi jeg deler visionen om at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste/ ledelse kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten.
Vi ønsker både at etablere mindre kvindegrupper, hvor vi kommer sammen, har fortrolighed, opmuntrer og inspirerer hinanden i tjeneste og at holde større festlige forsamlinger i lighed med det, vi oplevede den 8. maj.

Ved Anders Pahus

Joh. 14, 15-21

Løftet om en anden talsmand

v15 Elsker I mig, så hold mine bud; v16 og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: v17 sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. v18 Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. v19 Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. v20 Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. v21 Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«