Shalom Israel

Den 14. maj er årsdagen for det jødiske nationalråds proklamation af staten Israel efter at FN havde besluttet en deling af det britiske mandatområde. Samme dag blev Ben Gurion udråbt som ministerpræsident. Jeg vil gerne benytte lejligheden til på Kristendemokraternes vegne at sende en fredshilsen til staten Israel og det israelske folk: SHALOM.
Siden den 14. maj 1948 har Israel levet en omtumlet tilværelse. Flere gange har staten modstået arabiske angreb, der havde til formål at udslette staten. Det er ikke lykkedes og vil forhåbentlig aldrig lykkes. Men det er heller ikke lykkedes at skabe fred i området. Vi har fuld forståelse for, at Israel er nødt til at beskytte sig mod selvmordsbomber og andre angreb udefra.
Samtidig må vi ikke glemme de mange palæstinensere, der lider og lever under usle vilkår. Kampen for menneskeværdet gælder uanset hvem man er og hvor man kommer fra. Kristendemokraterne står fuldt ud bag køreplanen for fred. Vi ser frem til en tostatsløsning, hvor israelere og palæstinensere kan leve sammen side om side i hver sin stat i et tæt og fredeligt samarbejde. Men vi erkender også, at det kan være svært at nå en løsning, hvis den ene part ikke ønsker at forhandle.
Arafat og Hamas har vist, at de ikke ønsker fred på de betingelser, der er stillet op af verdenssamfundet. Kristendemokraterne tager afstand fra de palæstinensiske ledere, men ønsker at støtte det palæstinensiske folk i deres kamp for et bedre liv. I forbindelse Israels uafhængighedsdag vil vi sige tillykke og ønske fred over regionen. Derfor vil vi også opfordre Israel til at bestræbe sig på at skabe fred med palæstinenserne til gavn og velsignelse for begge parter.

Marianne Karlsmose
formand for
Kristendemokraterne,
Frøstrupvej 120
6830 Nr. Nebel