– For at nå andre må vi ligne Jesus

siger Fritz Jensen, der i ugens prædiken giver sit bud på, hvordan en ny generation gøres til Jesu disciple

Fritz Jensen er sognemedhjælper i Karlslunde Strandkirke, hvor han bl.a har ansvaret for kirkens ungdomsarbejde. Desuden underviser han konfirmander og gæsteunderviser i tro og kristendom på den lokale folkeskole

Hvad vil det egentlig sige at være en discipel af Jesus?
Discipel er jo sådan et lidt højtragende ord, – man ser nærmest en slags elitehær af kristne foran sig, når vi taler om disciplene. Og de var egentlig også ret seje og gjorde vilde ting. Men discipelskab er ikke kun for en lille elitehær af kristne.
De beretninger, der er i Bibelen om Jesus, der møder og frelser forskellige personer, ender tit i, at Jesus siger: „Følg mig!“ Og det er faktisk det, det betyder at være discipel. En beslutning om at være med i et fællesskab af mennesker, der vil lære at være som Jesus. Så det er for alle, der tror på Jesus!

Hvordan er processen i at blive Jesu discipel?
Tja…det starter med, at du inviterer Jesus ind i dit liv. Du er jo nødt til at „møde“ Jesus for at kunne følge efter ham. Hvis du gør det, vil resten af dit liv være en lære-proces i det at efterligne Jesus i „tykt og tyndt“ – gennem liv og død.
Og du må finde mindst én god ven, som har det samme ønske, og som du kan gå sammen med. Jesus er jo ikke lige til at få øje på… altså sådan fysisk, …. Så derfor vil du være nødt til at se på dem, der kender Jesus og har efterlignet ham mere end dig selv.
Så du må følges med mindst én, og I må være parate til at efterligne en anden, der ligner Jesus. Og husk at tage dig af dem, der følger efter dig.

Hvad er det, som Jesus har befalet, vi skal holde?
„….idet I lærer dem alt det, jeg har befalet jer…..“ Når vi læser om Jesus, ser vi, at han brugte rigtig meget tid på tre ting:

1: Han bad til Gud… fordi han ville kende Guds vilje, så han vidste, hvad han skulle gøre, hvem han skulle gå til osv. Jesus havde et utrolig fokuseret og kraftfyldt liv. Jeg tror, det stammer fra al den tid, han brugte sammen med Gud.
2: Han brugte tid sammen med nogle udvalgte, som blev hans venner.
3: Han brugte tid sammen med mennesker, der havde brug for hjælp. Og vennerne var altid med rundt og helbrede, fortælle om Gud osv.

Så hans liv var vendt 1: op – mod gud 2: ind – mod venner 3: ud – mod andre.
Disciplene har lært at leve dette „op-ind-ud“ liv, fordi de altid var sammen med Jesus. Det, som Jesus befalede dem, var at give deres „op-ind-ud“-liv videre til resten af verden. Og det gjorde de faktisk.
I ApG kan man læse om dem, og de levede som Jesus gjorde. Det var det, som de kaldte kirke….så det er også det, som vores kirke i dag skal være. Hvis vi altså vil ligne Jesus!

Hvordan får vi den almindelige dansker i tale?
Det er simpelt, men det kommer til at koste vores liv. For vi er nødt til at efterligne Jesus og disciplene. De forlod alt, og det kostede de fleste af dem livet.
Jeg tror ikke, mange af os rent faktisk bliver slået ihjel (det sker ikke rigtigt i vores del af verden), men det koster vores liv på den måde, at der er vaner og egoistiske behov, som vi må „slå ihjel“ for at følge efter Jesus. Til gengæld bliver vi vildt attraktive at være sammen med.
Jeg mener, hvem vil sige nej til at have en ven, der sætter alt til side for at hjælpe, som vil dele sine største glæder og dybeste bekymringer, og som kan lære mig at hente kraft fra Ham, der har al magt i himlen og på jorden.
Folk strømmede til Jesus, fordi han åbenbart var vildt attraktiv. Det bliver vi også, hvis vi ligner ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan når vi den nye generation med evangeliet?
Jeg er overbevist om, at der skal noget mere livligt og organisk kirke til for at nå unge i dag. Jeg ser dem i hvert fald ikke falde i svime over søndagsgudstjenester. Der skal mere til.
Jeg er overbevist om, at fællesskaber i forskellige størrelser, der ikke kun „holder møder“, men rent faktisk møder hinanden i hverdagen, er fremtiden. Det er ikke nok at fortælle dem om et liv med Jesus…..folk er nødt til at opleve og mærke, hvad det egentlig er.

Er det svært at lære nye at holde det, som Jesus har befalet?
Ja, supersvært! Det er lige så svært for dem, som det er for mig. Jeg synes f.eks. ikke, det er nemt at bruge tid på at fortælle unge om Jesus, hvis jeg hellere vil sidde for mig selv og se en god film i TV.
Det er heller ikke nemt at give 1000,- kr. til en, der har brug for det, hvis jeg har mere lyst til købe en ny mobilos.
Hvis jeg fortæller andre om Jesus, er der en god chance for, at de, der kigger på mig, en dag gør det samme. Hvis jeg bare ser TV, så er der også en stor chance for, at de, der ser på mig, kun gider at se TV.
Hvis en ny generation skal gøre, hvad Jesus har befalet, så må vi finde en enkel og ærlig måde at vise dem det på.

Hvad betyder det for dig, at Jesus er med os indtil verdens ende?
Det betyder, at Han er tæt på mig og villig til at lære mig det næste skridt. Og at jeg ikke skal gå i min egen kraft, men være fyldt med Guds kraft.
Ved Anders Pahus


Artiklen fortsætter efter annoncen:Matt. 28, 16-20

Missionsbefalingen

Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«