Missionscenter bygger til

De 14 år gamle Bibel- & Missionscenter i Thisted er kommet i så store pladsproblemer, at det er blevet nødvendigt at lave en tilbygning på 650 kvadratmeter.Dermed når bygningen op på 1500 kvadratmeter, og kirkens mødesal vil kunne rumme 400 pladser, når byggeriet står færdigt.
For at holde udgifterne nede arbejder en stor del af medlemmerne frivilligt, men alligevel løber byggeriet op i 3 mill. kr.
Bibel- & Missionscentret i Thisted har oplevet en eksplosiv vækst siden starten i 1990. Dengang var der blot tale om en lille husgruppe. I dag har menigheden 110 medlemmer foruden 50 børn. Hele 20 forskellige nationaliteter er repræsenteret i kirken, og der er seks ansatte foruden en lang række frivillige.