Gud-ske-lov for naturen!

Naturen er skabt af Gud, og Han opretholder sit skaberværk. Naturens opvågnen taler til os om den evige vår, som vi skal få lov til at opleve i opstandelsen hjemme hos Gud, hvor vi skal lovsynge Ham til evig tid. Lovsynge Herren skal vi allerede, mens vi er her på jorden og takke Ham for hver dag, Han giver os. Nu glæder vi os over den lyse årstid, hvor vi kan komme ud i den frie natur og prise Gud for alt det gode, som Han har skabt til os. Lad os først og fremmest takke Gud for frelsen i Jesus Kristus og takke for Hans store omsorg for os både i timelige og åndelige forhold.

Edith og Gunnar Joensen
Reberbanen 47
5900 Marstal