Indføring i troen for de unge


Troens lommebog er en moderne udgave af Luthers lille Katekismus og en lettilgængelig indføring i den kristne tro. Bogen, der udkom første gang i 1994 og nu foreligger i en ny up to date version, har unge som primær målgrupppe.

Holger Skovenborg:
Troens lommebog
80 sider • 59 kr. • Lohse