Messiansk, mon dog?

Det var med stor undren, jeg læste artiklen om David tel Zur i Udf. Og med endnu større undren jeg måtte konstatere, at avisen betegner hans menighed som „messiansk“ og ham selv som Jesus-troende.
Det fremgår jo klart, at han forkaster Jesu guddommelighed og ligeværdighed med Faderen, og dermed er på kollisionskurs med den – naturligvis jødiske – apostel Johannes’ klare ord om, at „Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud“. Bedre bliver det jo ikke af, at han antyder bibelforfalskning i forbindelse med vendingen „i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn“. Meget mere kunne angribes, men dette er nok til at vise sagens kerne.
Hvis ordet „messiansk“ skal forståes som en jødisk pendant til „kristen“, så er han ikke mere messiansk, end Jehovas Vidner er kristne! Og hvis man legitimerer, at Jesus-troende jøder har lov til at forkaste de kristne dogmer og stadig blive anset for en slags kristne, mens andre ikke kan, så er man virkelig ude på et teologisk skråplan. Ikke desto mindre sidder man med fornemmelsen af, at David tel Zur har været genstand for en særlig „goodwill“, fordi han er jøde, og man derfor blindt godtager hans påstand om at være „messiansk“. Godt nok spørges der kritisk ind til hans afvigende spørgsmål, men artiklen bringes trods alt som en reportage fra en Jesus-troende menighed.
Også for jøder gælder vel Jesu ord om, at „hvis I ikke tror, jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder“. Og det kom fra Ham, som jøderne jo netop med rette påstod gjorde sig Gud lig, fordi Han var og er netop det.
Vil man fra Udfordringens side følge op med interviews med Jevohas Vidner og Unitarer? Eller var det en redaktionel svipser?

Af Jesper Veiby
Valdemarsgade 38, st.
9000 Aalborg

Svar:
Vi beklager forvirringen.
At Udf. bragte Svend Løbners interview betyder ikke, at vi står inde for den interviewede jødes tvivlsomme teologi.
Også f.eks. biskop Lindhardts udtalelser i et tidl. nr., står kun for hans egen regning.
Læserne kan næppe være i tvivl om, at Udfordringen står for Ny Testamentes kristendom, selv om vi nu og da fortæller, hvad andre mener. Men skulle nogen være i tvivl, så være det hermed bekræftet, at vi tror, at Jesus Kristus er Guds søn.
Redaktøren.