Opfordring til genudsendelse

Forhåbentlig har mange folkekirkemedlemmer, præster og biskopper set og hørt Tv-udsendelsen lørdag den 3.7.04 kl. 17.10 med titlen:
Folkekirkechok.
Udsendelsen er den bedste blotlæggelse af kirkens egentlige problemer i vor tid. To friske kristne piger fra Afrika satte gang på gang fingeren på de ømme punkter, når de frimodigt spurgte om svar på de danske folkekirke­ “kristnes” gudsforhold og tro.
Vi andre, der kender til disse forhold, blev vel egentlig ikke chokerede, men mon alligevel ikke en og anden fik noget at tænke på, efterhånden som hulheden blev afsløret? De to unge kvinder blev af og til målløse, når de opdagede dels, hvor sjældent de traf på bekendende og troende kristne – og hvor få børn og unge der havde blot et perifert kendskab til – eller interesse for – den kristne tro.
På mig blev hele udsendelsen en bekræftelse på, at den danske folkekirke er en kolos på lerfødder, og at den væsentlige årsag til afkristningen må findes i det forhold, der er imellem kirken og staten, og den hundred­årige dåbslære, der helt mangler bibelsk begrundelse.
Her batter det kun lidt, hvis Grundloven bliver ændret, og visse urimelige og diskriminerende paragraffer slettes: Uden en opvågning(vækkelse?) begyndende i den kerne af troende og bekendende kristne – der Gudskelov vitterlig findes i Folkekirken – og tilbagevenden til skriftens ord om dåbs­og menighedsliv, vil forholdene enten fortsætte uændrede, eller kun blive som krusninger på vandspejlet.
Problemstillingen omkring barnedåben og dens konsekvenser er ikke ny. For eks. skrev Brorson i salmen Ak Fader, lad dit ord og ånd dog ret få overhånd: “Af døbte vrimler stad og land, men hvor er troens brand?“ En stor tak til Anders Laugesen, der producerede udsendelsen. Lad den endelig blive sendt igen!

Ole Westergaard
Frederiks-borgvej 195
4000 Roskilde