Bekendelser af en kristen forretningsmand

ICCC’s stifter fortæller om både mirakler og kriser i sit livBusiness uden Grænser er en selvbiografi af Gunnar Ol-son, der er kendt som stifter af Det kristne Handelskammer, ICCC, og som regnes for at have en stærk profetisk tjeneste.
Bogen er meget kronologisk opbygget, begyndende i forfatterens unge år og ført op til nutiden. Sidst i bogen suppleres det rene vidnesbyrd med nogle almene betragtninger om kristne og erhvervslivet, såvel som de tider, vi lever i.
Jeg må indrømme, at jeg sjældent læser biografier, men omtalte bog giver et indblik i en usædvanlig tjeneste, som har oplevet mange og spændende guddommelige indgreb i sit liv.
Efter en knap så interessant start – det er trods alt sjældent, at folks unge år er så unikke – tager miraklerne til, og vi får indtryk af en person, som har haft mange stærke oplevelser med Gud, men som også har lært en del personlige lektier. Forfatteren går ikke let hen over de kriser, kampe og udfordringer, han har stået over for undervejs, eller nogle af de fejltagelser, han har begået, og det er jo et positivt træk ved enhver biografi.
Som sådan har bogen man-ge gode moraler omkring overgivelse og tro, som også andre end forretningsfolk kan tage til sig, selvom moraler i en selvbiografi nok altid glider lettest ned, når man umiddelbart kan identificere sig med den pågældende.
Skal man komme med en lille anke, så kunne jeg dog have ønsket mig, at forfatteren havde sorteret lidt i stoffet og gået mere i dybden med de epokegørende episoder i sit liv – tillige med de generelle betragtninger om erhvervslivet og vor tid – på bekostning af mængden af ”trivielle” valg og overvejelser.
Det ændrer dog ikke på, at bogen er oplagt som inspiration til den erhvervsmand, der på samme måde længes efter at opleve mere af Guds Rige, såvel som til den enkelte, der længes efter mere af Gud, og som nyder at læse om, hvad Gud har gjort i andres liv.

J. Gunnar Olson:
Business uden Grænser
246 sider • 198 kr.
Scandinavia
Udfordringens bogsalg