Folkets kirke er evangelisk forpligtet over for folket!

I debatten om spørgsmålet om, hvorvidt vielser skal ud af kirkerne er der følgende at bemærke: Juridisk set er ægteskabet en borgerlig institution. Men der er noget mere i ægteskabet. Det er her, kirken kommer ind i billedet. Kirken er bygget på troen på Gud, der elskede verden så højt, at han sendte sin søn Jesus Kristus i menneskeskikkelse til denne jord (inkarnationen).
Den kristne kirke og altså også den danske folkekirke bør selvfølgelig vedblive at foretage vielser af mand og kvinde, idet vielsen er en guddommelig velsignelse af skaberværket vedrørende mand og kvinde, der skal være frugtsommelige. Vielserne af mand-kvinde sammenføringerne skal kirken selvfølgelig gøre af de grunde, som den selv står for. Kirkens grundlag er Gud. Og i skabelsesberetningen, som kan læses om i allerførste kapitel i Bibelen ses, at Gud skabte mennesket i sit billede – som mand og som kvinde skabte han dem for at de skulle være frugtsommelige (avle børn).
De to skal blive ét kød.
Derfor skal vielser af mand og kvinde selvfølgelig vedblive at være en kirkelig handling. Men hvis verden og dens befolkning som sådan ønsker vielser af 2 af samme køn eller for den sags ønsker at føre folk eller noget sammen af andre perverse grunde og gøre deres samvær juridisk gyldige, så hører disse ganske enkelt ikke hjemme i kirken. Selvfølgelig skal Folkekirken ikke skilles ud fra staten på dette grundlag eller af andre grunde. Den verdslige øvrighed kan ikke undvære kirken, og kirken kan heller ikke undvære den politiske verden, så længe den er folkets kirke. Men at den er folkets kirke forhindrer ikke, at den skal forkynde evangeliet og handler derefter for folket.
Mogens Tilsted Christensen
Sognepræst
Præstegården
FO-430 Hvalvík
Færøerne