Respekt for Biblen, tak

Til Jesper Oehlenschläger.
Det gør mig dybt bedrøvet, at du angriber en god bror der elsker „Den levende Gud“ (kronikken uge 38)
Hvem giver dig denne ret, han er jo én af dine egne?
I Gamle og Ny Testamente giver vor Gud Fader en meget alvorlig advarsel om, at det er Ham en vederstykkelighed, hvis vi (Hans børn) tilbeder andre guder end Ham, fordi „de andre guder er falske løgne guder“.
Hans dybe ønske er, at vi slet ikke beskæftiger os med dem, fordi de er Hans fjender, og er dermed vore fjender.
Gud er den eneste der siger om sig selv, at Han har al magt, og at denne magt giver sig udtryk i hans uforbeholdne kærlighed og tilgivelse, som er Hans sande personlighed.
Vi bør af et oprigtigt hjerte forsvare Guds godhed ved bl.a., at advare vor næste om følger og konsekvenser. Gud vil så gerne velsigne og Hans ord til os er, velsign og forband ikke. Når vi oplyser vor næste, så er det ikke nogen ond handling, tværtimod!
(Forkortet, red.)
Kirsten Iskov
fuglefængervej 11
København N.V.