Ida Nudel besøger Danmark

Verdenskendt menneskerettighedsforkæmper fejrer Immigranthjælpens tiårsjubilæumI forbindelse med Immigranthjælpens tiårsjubilæum taler den verdenskendte jødiske menneskerettighedsforkæmper Ida Nudel i Århus og København den 8. og 9. september.

Ida Nudel sammen med Immigranthjælpens formand, Hans P. Pedersen.

Siden begyndelsen for 10 år siden har Immigranthjælpen samarbejdet med den verdenskendte, jødiske menneske-rettighedsforkæmper Ida Nudel og hendes organisation „Mother to Mother“ i Israel.
– Vi har været med til at afhjælpe en række af de store behov, som mange nyankomne, russiske immigranter har haft i forbindelse med integrationen i det israelske samfund. Det gælder ikke mindst de mange enlige russiske mødre/fædre, der er kommet til Israel med deres børn. Såvel forældre som børn har brug for at lære det hebraiske sprog og for uddannelse, ligesom børnene har behov for at få gode og sunde fritidsinteresser og udvikle integritet, værdighed og selvrespekt, siger Immigranthjælpens formand, Hans P. Pedersen.

Lærecentre

Ida Nudel har i samarbejde med Immigranthjælpen og kommunale myndigheder i Israel gennem årene bl.a. oprettet en række lærecentre i Negev-regionen. Takket være mange danske bidragydere har det været muligt, at give især russiske immigrantbørn undervisning i sprog, EDB, matematik, fysik, kreative og musiske fag.
– Immigranthjælpens arbejde i Israel har fortsat det samme formål som for 10 år siden, — at „hjælpe jødiske immigranter til en fremtid i Israel“ i tæt samarbejde med Ida Nudel og hendes organisation „Mother to Mother“ i Israel. Over 7.000 immigranter og deres børn har således fået hjælp takket være vore mange bidragydere, siger Hans P. Pedersen.

Nødhjælp

Netop nu er den økonomiske situation i Israel yderst vanskelig, og regeringen har været nødt til at skære ned på mange af de offentlige ydelser. Dette er igen gået ud over de svageste i samfundet. Denne situation gør, at Immigranthjælpen mere og mere ser nødvendigheden af at yde direkte nødhjælp, idet mange immigranter er kommet i klemme. For mange immigrantfamilier er det en kamp blot at skaffe de mest elementære ting i hverdagen.
– Vi ønsker derfor på en helt konkret måde at vise immigranterne, at der her i Danmark er mange, der støtter dem. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af den enestående mulighed for at møde Ida Nudel i Århus og i København og samtidig bakke op om Immigranthjælpens arbejde blandt nødlidende immigrantfamilier i Israel, siger Hans P. Pedersen.