Den bibelske billedverden

I en nyligt udkommet bog kan man få et lille indblik i histoirien om billedbiblerne og om den bibelsk inspirerede billedkunstStore kunstnere gennem tiden er blevet inspireret til at skabe nogle af deres hovedværker ved at læse i Bibelen.
Det har resulteret i bl.a. et utal af „billedbibler“ – bøger, der indeholder hele eller dele af Bibelen, evt. kun bibelvers, illustreret med gengivelser af kunstværker. I de fleste tilfælde gør enheden af tekster og illustrationer disse samlinger til særdeles værdifulde bibelske kunstbøger.
Historien om billedbiblerne
En ny bog om danske bibeloversættelser – Privat initiativ og dansk bibeltradition af Inger og Arne Brunholt – fortæller i et kapitel bl.a. også ganske kort historien om billed-biblerne.
Genren har som forbillede en „tegneserie-bibel“ fra middelalderen, Biblia Pauperum. Dengang fandtes Bibelen kun på de „lærdes“ sprog, latin; men de fleste havde ikke læsefærdigheder nok til at læse den og var derfor henvist til bibler med illustrationer.
Bogen gennemgår nogle af de vigtigste illustrede bibler. Ud over Dorés og Rembrandts er det bl.a. Solis’ (trykt første gang o. 1602), Joakim Skov-gaards (udkom i tre hæfter 1923-25) og Janusz Grabian-skis (med tekst af Anne Sophie Seidelin, udgivet første gang i 1973 som Ungdommens billedbibel).
Bibelske kunstværker
Men også omtale af „fritstående“ kunstværker har Brun-holt-parret fået plads til i et kapitel om Bibelens indflydelse på kultur og samfund. Omtalt her bliver bl.a. Carl Henning Pedersens omdiskuterede udsmykning af Ribe domkirke og naturligvis Thor-valdsens berømte Kristus-figur i Københavns domkirke – for blot at give et lille indtryk af spændvidden i det godt tre sider korte underkapitel.
Bibeloversættelsens historie
I øvrigt fortæller bogen ganske spændende bibeloversæt-telsens historie fra Middelalderen over de første dansksprogede bibler fra 1500-tallet til de nyeste oversættelser som fx Bibelen på hverdagsdansk.
NJV

Inger og Arne Brunholt:
Privat initiativ og dansk bibeltradition
144 sider • 250 kr.
Forlaget Gramma