Religiøs kunst:
Forsøg på at afbilde Gud

Hvordan afbilder man det guddommelige?
Det er emnet for en ny flot bog af Rebecca Hind med masser af illustrationer.
Her kan man se, hvordan man i oldtiden i f.eks. Babylon, Egypten og Grækenland gengav det guddommelige, man dér troede på.
Selv om jøderne havde forbud mod at gøre sig et (afguds)billede af Gud, findes der også her billeder i synagoger – om ikke af Gud, så dog af Guds handlinger i historien.
Billedforbuddet fortsatte i kristendommen, men i 787 besluttede kirken at det var rigtigt at fremstille Kristus – som var Gud og menneske.
I Islam har man også forbud imod at afbilde Gud – Allah – men der er megen islamisk kunst, som viser det guddommelige, f.eks. at dekorere Koranens ord som kunst.
I hinduismen er der ingen ende på alle de guder, der er afbildet. I buddhismen afbildes Buddha ofte – selv om han ifølge sin egen lære ikke er en gud.
Der er også eksempler fra Jainisme, Sikhisme, Spiritualisme, Taoisme, ja selv Voodoo og Østens mysticisme.
Bogen tager ikke stilling til, hvem der er den sande Gud og hvem der er afgud. Det må man selv gøre.
Men de kristne billeder udgør langt den største del af bogens illustrationer, og den er i alle tilfælde interessant, hvis man interesserer sig for enten kunst eller religion.
Henri Nissen

Rebecca Hind:
Guds mange ansigter
Aschehougs Forlag
320 sider, 199 kr.