Hører du fra Gud?

Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn
(Romerbrevet 8, 16)Har du nogen sinde svært ved at høre fra Gud? Føler du nogen sinde, at du er fanget i en situation, hvor du mangler én til at vise vej, og hvor du – selv efter at have bedt og læst i Bibelen – stadig ikke er sikker på, hvad det er, Gud vil have dig til?

tv-prædikant fra USA

Det har jeg oplevet. Jeg kendte Guds skrevne ord, og det ændrede mit liv, at jeg handlede ud fra det. Men jeg var usikker, når jeg skulle træffe beslutninger om ting, som ordet ikke specifikt tog højde for. Ting som for eksempel det at flytte til en anden by.
Det, der holdt mig tilbage, var min egen evne til at vide, at jeg gjorde det rigtige. Guds skrevne ord og det indre vidne er nemlig to forskellige ting. De modsiger aldrig hinanden, men de er begge en vital del af vores liv i Gud.
Gud forventede for eksempel, at Israel adlød hans skrevne ord. Men han sagde også til dem: „Adlyd mig“ (Jer. 7,23), for han ønskede, de skulle kende hans vilje i særlige situationer. Det var det, der skete, da Israel invaderede Jeriko. De hørte Guds stemme. Hvor tror du ellers, de kunne have fået den underlige krigsplan fra? Den stod ikke skrevet i Mosesloven. Og der var helt sikkert intet levende væsen, som kunne finde på at foreslå en syv dage lang march rundt om en by som den mest effektive form for invasion.
Men man kan godt spekulere på, hvordan Gud helt præcist taler til os. Råber han blot ned til os fra himmelen?
Ikke sædvanligvis! I Romerbrevets kapitel 8 står der, at Helligånden vidner sammen med vores ånd. Det betyder, at Guds anvisninger kommer inde fra dig, ikke udefra.
Når du indimellem føler hans ledelse, kan du endda undrende spørge: „Var det mig, Herre, eller var det dig?“ Det er, fordi Gud som regel ikke direkte indgyder tanker ind i dit sind udefra. I stedet for taler han til din ånd, og din ånd omsætter det til en tanke.
Stil ind på det indre vidne i dag, på den trygge viden, den indre tilskyndelse og lyst til at lede, der opstår i dig.
Og bliv ikke overrasket, hvis du synes, det lyder som dig. Det er dig! Det er din ånd under indflydelse af Guds ånd! Efter at du er født igen, er din ånd en sikker ledesnor, for du er født af Guds ånd. Du har hans væsen. Og Helligånden lever i din ånd for at undervise dig og vejlede dig.

Bibelstudium: Josva 6, 1-20