Vidste du det?

• Hver uge går 600 millioner personer i kirke
• Der eksisterer 15 millioner bønnegrupper, som mødes ugentligt
• 1,5 milliarder personer lytter regelmæssigt til kristent tv eller radio
• Der er 25 millioner fuldtidsansatte præster verden over
• Antallet af lokale kirker i verden er 3,45 millioner
• Der findes 33.800 forskellige kirkesamfund

Kilde: World Christian Trends