10.000 børn sang salmer

Flere end 10.000 elever fra 504 skoleklasser sang salmer i Ribe Domkirke i novemberRIBE – Et såkaldt skole-kirke-projekt i Ribe Amt har slået alle danske rekorder for salmesang.
I november deltog flere end 10.000 skoleelever fra 504 3.-6. klasser i projektet „Et møde med den danske salme 2004“.
Eleverne har deltaget i et undervisningsforløb om salmernes historie og sluttet af med at oplade barnerøsterne i salmesang i Ribe Domkirke.
Det er Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste, der har stået bag arrangementet, og aldrig tidligere har et skole-kirke-projekt fået så stor opbakning.
Det overordnede tema for projektet var „Lyset“, og eleverne har lært at synge både gamle og nye salmer fra den nye salmebog. Blandt andre „Lysets Engel Går Med Glans“, „Se, Nu Stiger Solen af Havets Skød“, „Betesdasøjlernes Buegange“, „Lovet Være Du, Jesus Krist“, „Tunge, Mørke Natteskyer“ og „Du, Som Har Tændt Millioner af Stjerner“.
De 10.000 børn har besøgt domkirken i 12 omgange. Forud for turen til domkirken har eleverne besøgt deres egne sognekirker, hvor præsterne har fortalt, og organisterne har spillet og øvet de seks salmer, skriver Menighedsrådenes Blad.
– ole