Bjarnes hjørne:
Gud hader synd, men han elsker syndere

Nytårsaften var vi sammen med gode venner fra menigheden.  Her kom vi til at tale om, at der i mange kirker, i folkekirken og i frikirker lyder en ensidig forkyndelse af Guds kærlighed og nåde, hvor der bliver lagt uendelig stor vægt på den kærlige og nådige Gud.  Og Gud er kærlig og nådig, men han er også retfærdig, han er også frelser.  Men der er desværre kun meget lidt plads til forkyndelse om synd og fortabelse samt frelse fra synd og fortabelse i danske kirker i dag.  Der er for lidt plads til forkyndelse om omvendelse, omvendelse fra synd. Det er en bibelsk kendsgerning, at vi er syndere og har brug for at omvende os fra synd. Vi har brug for Gud og for hans søn Jesus Kristus.
 
Måske skyldes vor tids „moderne“ forkyndelse, at vi tidligere har oplevet en forkyndelse, der lagde alt for stor vægt på denne forkyndelse af synd og fortabelse og forsøgte at true folk ind i Guds rige.  Man var gået i en af de grøfter, vi så ofte går i, og mange så skævt til kirken på grund af denne domsforkyndelse.  I dag er vi kommet i den modsatte grøft, hvor Gud er så kærlig, at han nok lukker øjnene for synden i vore liv.  Men det er ubibelsk.  Gud er kærlig.  Gud er nådig.  Gud er retfærdig, men i retfærdigheden, nåden og kærligheden ligger, at han frelser fra synd, tilgiver synd, fordi hans søn, Jesus Kristus, døde på korset i påsken for at bære al verdens synd, din og min synd, og han opstod igen. Frelsesværket og frelsestilbudet er fuldbragt.

1. nytårsdag var vi til gudstjeneste i en folkekirke, hvor præsten forkyndte over teksten om Jesu navnedag og omskærelsesdag. Hun fortalte, at Jesu navn betyder frelse, og så fortalte hun vidt og bredt om frelse fra alkoholisme og stofmisbrug, frelse fra sygdom, fra spillelidendskab m.m., men ikke et ord om frelse fra synd og fortabelse. Der var ikke noget forkert i det, hun sagde, men det var forkert ikke at tale om frelse fra synd og om omvendelse, når hun nu talte om frelse. Nej, så var det vigtigere at sige, at frelse betød at blive herre i eget hus.

Sandheden er, at Gud hader synd, men elsker syndere.  Derfor må vi omvende os fra synd og tage imod hans kærlighed og nåde. Og han står med åbne arme for at byde os velkommen i hans faderfavn. Han elsker os og ønsker, at vi skal være i hans nærhed. Det kræver omvendelse.
 
Men omvendelsen, troen, kommer af, at vi hører, og hvis det ikke forkyndes, når omvendelsen, frelsen, ikke til mennesker i Danmark i dag.  Derfor skal vi forkynde kærlighed, nåde, frelse fra synd og fortabelse.  Vi må ikke indskrænke Gud gennem en ensidig kærligheds- og nådeforkyndelse.