Udtalelse fra Ordet og Israel:
Biskopperne er i strid med Bibelen

Det er med stor bedrøvelse, Ordet og Israels bestyrelse igen har hørt et samlet bispekollegium i folkekirken udtale, at man anser homoseksuelt partnerskab for foreneligt med kirkens budskab. Ved dette brud med Bibelen svigter biskopperne såvel kirken som de homofile.
Som en bevægelse i den danske kirke, der har bibeltroskab som en mærkesag, tager vi skarp afstand fra de ti biskoppers blåstempling af en samlivsform, der i Bibelen anses for synd.
Bibelen er Guds ord. En kristen kirke er derfor bundet af den vejledning, kirkens Herre giver i Bibelen.
Vi opfordrer derfor alle, der ønsker at være tro mod Bibelen, til at frasige sig biskoppernes åndelige autoritet i sager som denne, hvor deres vejledning er i strid med Bibelen.

På vegne af
Ordet og Israels bestyrelse
Jan Frost, formand