Stat og kirke

Som medlem af en frikirke og ikke af folkekirken står man lidt på sidelinien og kigger på, når forholdet mellem folkekirke og stat debatteres. Bølgerne går højt, når politikere melder deres private eller officielle holdninger ud, og der bliver råbt „politikerne blander sig i kirkens indre anliggender!“ Nu tales der om, at politikerne skal sørge for, at grundloven overholdes. Kirken skal have en forfatning, fordi det må være det bedste for kirken. Uanset om det skulle være det bedste eller ej, så må det i allerhøjeste grad være en indblanding i kirkens indre anliggender! Især når det ikke er folkekirken, som ønsker en forfatning….
Jeg forstår ikke, at kirken ikke for længst har sagt: Nu vil vi én gang for alle have politikerne ud af folkekirken, lad os få en adskillelse mellem kirke og stat.
Men det er selvfølgelig et frikirkemenneskes betragtning, og frikirkerne skal ikke, lige så lidt som politikerne, fortælle folkekirken, hvad den bør gøre.

Anette Nilsson
Ravneholmsvej 1
2400 København N.V