Sig nej

Syv biskopper har nu sagt ja til velsignelse af registreret partnerskab (Kr.Dgb.12/1 – 05). Dermed har de som „overhyrder“ for folkekirken været medvirkende til at lukke tidsånden ind. Biskopper, der ved håndspålæggelse har sagt ja til at „Helligånden har indsat dem som tilsynsmænd for Guds kirke, som Han har vundet sig med sit eget blod.“ (Apg.20.28). Syv biskopper har nu svigtet dette løfte for ønsket om at tjene tidsånden. Ved disse biskopper, hvad de gør? — De fornægter Guds ord, idet de ikke regner homoseksualitet for synd. I 3.Mos.18.22 & 20.13 er det tydeliggjort, at det er en synd. Ja, men det er GT (loven), hvad siger NT (Jesus)? Jesus siger tydeligt i Luk.16.17:
„Men snarere skal himmel og jord forgå end en tøddel af loven falde bort.“ — Altså, Jesus har holdt fast i loven (som jøde) og må derfor også have anset homoseksualitet som værende en synd.
Når der lyses velsignelsen i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn over synden (homofilt „ægteskab“) bespottes Helligånden. Konsekvensen heraf — hvis vi tror Jesus ord — er værd at tænke over. — „Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet, men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden, eller i den kommende.“ (Matt.12.32).
Derfor — ALLE præster, der gør tjeneste i stifter, hvor nævnte syv biskopper hver især er tilsynsmænd — sig fra! — sig nej til at foretage disse kirkelige handlinger, der er i direkte modstrid med Bibelens ord, og hvor konsekvenserne er åbenbare for os, der tror, men mørkelagt for dem, der følger tidsånden.
Der, hvor tidsånden lukkes ind, forsvinder Helligånden, og en kirke uden Helligåndens nærvær er en død kirke.

Aase clausen
Toftevej 4,II,th.,
4700 Næstved