Imam på kristen påskelejr

Imamen Fatih Alev er med, når hundredvis af kristne samles til påskelejr i Vejle
VEJLE – Ingen påske uden påskelejr. Sådan hænger
højtidstraditionen sammen for mange unge kristne studerende, både gymnasie- og handelsskoleelever og studerende på videregående uddannelser.
Påskelejren arrangeres af Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og finder i år sted på Rosborg Gymnasium i Vejle, hvor stort set hele arrangementet kan foregå under samme tag.

Hvad gør en muslim på en kristen påskelejr? Det vil vise sig, når én af de mest fremtrædende danske imamer Fatih Alev deltager i et talkshow på årets påskelejr.

Påskelejren begynder med åbningsmøde lørdag den
19. marts, og derefter fortsætter rrangementet indtil onsdag ed møder, bibeltimer, mågruppe-møder og stribevis f studieværksteder.

To spor

Bibelundervisningen er i år ordelt på to spor, et for
gymnasie- og handelsskoleelever g et for studerende på ideregående uddannelser.
Gymnasieeleverne skal se ærmere på disciplen Johannes selskab med tidligere generalsekretær
i KFS Henrik Nymann riksen, der nu er forstander
på Luthersk Missions Højskole i Hillerød.
Imens skal de ældre studerende arbejde med emner som Guds hellighed, passion og hjertesag under ledelse af nordmanden Ivar Smedsrød, der er lektor ved Høgskolen i Staffeldts gate i Oslo. Desuden
er han High School Coordinator i IFES Europa, en paraplyorganisation for det kristne studenterarbejde i Europa.

Imam på påskelejr

Ugen byder desuden på en række forkyndende møder med fokus på de personer, vi møder i Ny Testamentes påskeberetninger.
Flere af dagene er der desuden alternative tilbud
som sport, bankospil og åben scene, hvis deltagerne efterhånden skulle føle sig lidt for
fyldte. Meeen vælger man fodbolden i stedet for flere møder, går man til gengæld glip af et spændende talkshow med teologen Bodil Skjøtt og den muslimske imam Fatih Alev som gæster. Eftermiddagene byder på en lang række studieværksteder med temaer som bøn, web-mission, lidelsens problem og hvad skal jeg med
Gud?