K for kristne værdier

Når verden forandres, er der grund til at søge tilbage til rødderne i vores samfund. Rødderne i det danske samfund er kristne og handler om respekt, omsorg og ansvar. Disse værdier har skabt det samfund, vi har i dag.
Vi skal have respekt for hinanden. Respekt handler om at værne om det enkelte menneske – fra undfangelse til død. Det betyder bl.a., at de ældre skal behandles med respekt og værdighed. Det samme skal både børn og lærere i skolerne. Mange skoler kæmper med manglende disciplin og en helt uhørt omgangstone. Det skal vi have lavet om på.
Omsorg handler om at skabe et samfund, der tager hånd om den enkelte og de særlige behov, som han eller hun har. Derfor er en ekstra ældrecheck ikke i sig selv nok. Det er ægte livskvalitet, vi har brug for. Omsorg handler også om at give mere tid til familien. Det gælder om at skabe et samfund, hvor der både er tid og råd til at være noget for hinanden.
Vi lever ikke kun for os selv. Derfor er det helt nødvendigt, at vi tager ansvar for hinanden. Og tager ansvar for naturen, så vore børnebørn også kan vokse op i et godt og rent miljø. Vi må også tage medansvar for verdens fattige ved at holde fast på, at vi skal bruge 1 % af vort BNI på u-landsbistand.
De kristne værdier har skabt det samfund, som vi har i dag. Vi må alle kæmpe for de kristne værdier. Kristendemokraterne vil fortsat arbejde for, at kristne værdier som respekt, omsorg og ansvar får en langt større betydning for de love, der styrer det danske samfund og din hverdag. Husk det på tirsdag d. 8. februar. Stem K for Kristne værdier.

(MF) Tove Videbæk
Kristendemokraterne
Birkebæk 10, 7330 Brande