På søndag er Diakoniens Dag

Ud over, at søndag den 6. februar i år er fastelavnssøndag, er dagen udråbt til Diakoniens Dag. Og mange steder rundt om i landet vil kirkerne netop den dag sætte fokus på det diakonale arbejde.
Ideen med at hellige en bestemt søndag til diakonien kommer fra Samvirkende Menighedsplejer, og flere andre organisationer
var med på ideen, så den første søndag i februar fremover er Diakoniens Dag.
– Med Diakoniens Dag vil vi gerne sætte fokus på diakoni og på de mange frivillige, som gør en indsats året igennem omkring de mange diakonale opgaver, siger Søren Tolstrup Christensen, der er sekretær for projektet.
I år, hvor dagen falder sammen med fastelavnssøndag, er temaet „Du spiller en rolle.“
– Betydningen er dobbelt på den måde,at i dag tager du maske på og spiller en rolle, men i morgen kan du helt uden maske spille en rolle for andre, forklarer han.
Organisatorisk er Diakoniens Dag placeret under Dansk Diakoniråd.
– ole