Fra Sygdom til Sundhed

UNDERVISNING:

Ordet karma er et gammelt sanskrit-ord, og sanskrit er det old-indiske skriftsprog, som er skrevet med eget alfabet. Samtidig er sanskrit det klassiske, indiske litteratur-sprog.
Ordet karma betyder gerning, og med udtrykket menes gerningens tilbagekomst. Det vil sige, at menneskets handlinger, tanker og ord før eller senere vender tilbage til det selv. Vi kan sige, at vore handlinger, tanker og ord har boomerang-effekt. Mennesket skaber altså ved sine gerninger, det kan ifølge indisk tankegang også være i en tidligere tilværelse, sin egen skæbne. Karma kan også ifølge indisk tankegang binde mennesket til en række af fortsatte genfødsler.
Samme åndelige lov, men uden det med genfødslerne, nævner Paulus i Galater-brevet 6, vers 7:
„Hvad et menneske sår, skal det også høste.“ – Vi kan kalde det loven om vore gerningers konsekvens.
Jeg kan ikke udelukke, at denne lov i nogle tilfælde kan bringe sygdom samt alle mulige andre ulyksaligheder ind i menneskers liv, hvis man tror på den. Hvorfor?
Jo, loven om karma, som altså også er loven om vore fejls negative konsekvenser, også kaldet en dårlig karma, denne lov giver os skyld og følgelig kommer der frygt og forventning om straf ind i vores indre. Denne frygt og forventning om straf forgifter vores psyke, og den forgifter også kroppen. Den kan få fantasien til at gå grassat og tiltrække sygdom og andre ulykker.
Men I behøver ikke længere at underkaste jer karma-loven. Karma-loven er faktisk forældet.
Der findes heldigvis en højere lov end karma-loven. Denne højere lov bragte Jesus Kristus til os. Det er loven om nåde og tilgivelse.
Jesus Kristus bragte os evangeliet, dvs. de gode nyheder om, at der er en lov, der står over karma-loven. Tager vi imod Jesus Kristus og imod hans lov om nåde og tilgivelse, så bliver vi sat fri fra karma-loven, så bliver vi sat fri fra skylden og den deraf følgende forventning om straf.
Bibelen siger klart, at vi nu er under nåde og derfor sat fri for karma-loven. Verdens tanker er fyldt med karma-tanker. Kristendommen derimod er bygget på loven om nåde og tilgivelse. Det betyder så ikke, at vi har frihed til at gøre det onde dvs. at synde. Nærmere tvært imod.
Jesus Kristus har forløst os fra lovens forbandelse, dvs. den karmiske lovs forbandelse. Når vi påkalder Jesus Kristus og takker for, at vi er under nåde og ikke under lov, så har karma-loven mistet sin kraft, og den har ikke mere indflydelse på vores liv. Dette gælder også for dig og din hustru.
Desværre underlægger mange danskere sig frivilligt karma-loven med dens begreber om skyld og straf. I mange tilfælde er årsagen, at man er kommet under indflydelse af indisk religion med dens lære om karma og sjælevandring. Desværre træffer man på helsemesser mange mennesker og vejledere, som stadig træller under karma-loven med alle dens skylds- og straf-begreber. Men denne lære er faktisk gammeldags i forhold til det budskab, som Jesus Kristus bragte os. Jeg håber inderligt, at mit svar kan være med til at give dig klarhed over disse forhold, for det handler faktisk om glæde, frihed og livs-kvalitet.