Lydighed

Da Jesus var her på jorden, stillede en lovkyndig ham et spørgsmål: „Mester, hvilket bud i loven er det største?“ Han svarede ham: „ Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og af hele dit sind“. Dette er det største og første bud. Der er et andet, som er dette ligt: „Du skal elske din næste som dig selv“. På disse to bud hviler hele loven og profeterne: (se Matt. 22:36-40)- Jesus besvarede også spørgsmålet om, hvordan vi viser kærlighed til Herren. (se Joh. 14:21).

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive