Bøn for begyndere

Et sted at begynde for den, der vil bede, kunne være Jan Lindhardts bog om bønFra bønnens verden er tilsyneladende en god titel på en bog om bøn. Tidligere er to bøger med den titel blevet solgt i mange oplag, og nu gør biskoppen i Roskilde stift så et forsøg på at „gøre kunststykket efter“ – med en „begynderbog“.
Ordene i overskriften er forfatterens egne. Jan Lindhardt slutter nemlig sin bog Fra bønnens verden med at skrive:
„Og hermed er jeg nået til vejs ende med overvejelserne om bøn for os begyndere. Held og lykke med at gå i gang med at tale med Gud og dermed komme ud over dig selv og alt hvad der tynger, og dermed genvinde flyvehøjde“.
For at „genvinde flyvehøjde“ skal man if. forfatteren vide, hvorfor, til hvem og hvornår man beder, og også noget om bønnens form og indhold, dvs. om hvordan og om hvad man beder – og her gennemgår han så Fadervor og nogle af Salmebogens bønner.

Lindhardt overrasker

Jan Lindhardt er en mand, der kan overraske på både den ene og den anden måde.
Han lægger ud med at skrive, at bordbøn er noget „udvendigt pjat“. Sådan opfattede han den i det mindste tidligere, for hvorfor sidde og jappe en bordbøn eller et bordvers af sig, når det eneste, man tænkte på, var at få noget at spise? Sådan tænker han ikke længere:
Når man synger et bordvers eller beder en bordbøn sker der det, skriver han, „at måltidet og maden sættes ind i en større sammenhæng. Man forholder sig ikke blot til det, at man er sulten, men til tilværelsens sidste grund. Perspektivet bliver større.“
Han overrasker også, når han om religiøse healere skriver, at det ikke er Gud selv, de „betjener sig af, men nogle af hans undergivne: ånder, feer, engle eller mere ubestemte kræfter, som kan bruges til at bekæmpe Satans tjenere i form af bankedjævle, sygdomsdæmoner osv.“
Skytsengle betragter han i øvrigt som noget, man kun kan smile af. Vi har ikke en skytsengel med os overalt, hvor vi går, mener han – det er Kristus, der er hos os, og som vi kan bede til når som helst.

Om offentlig bøn

Han kommer flere gange ind på det at bede højt offentligt. Et sted hævder han, at det er noget, der efterhånden er blevet „parkeret i frikirker og sekter“. Forinden er han imidlertid kommet med følgende lidt overraskende forslag:
„Så hvis man, som jeg selv, er flov over at bede offentligt, kan man blot tage mobiltelefonen op til øret. Man behøver ikke at ringe op. Han skal nok høre det alligevel.“ (!)
– Men det er måske kun lidt for sjov, han skriver det.

Grænser for bøn – og svar på bøn

Under læsningen fornemmes en bønsmand, der nok mener det alvorligt med sin bøn, men som alligevel sætter visse grænser. Han indrømmer da, at han er en tryghedsnarkoman, der „har nok i den kærlige Gud, der tager sig af mig, Jan, og holder mig i sin trygge hånd, uden at jeg behøver at hengive mig til det store elastikspring fra troens bro.“ Her satses der ikke …
Man kan jo heller aldrig vide, hvad Gud finder på – hvordan han svarer på bøn, hvis han svarer. Også det reflekterer Lindhardt en del over og trækker da Jesu bøn i Getsemane Have frem som „et genuint udtryk for den kristne bøn“: Dog, ske ikke min vilje, men din. „Man beder Gud om noget, men accepterer samtidig, hvad man får [eller ikke får, min tilføjelse]. Det gælder sønnen i huset og derfor også os.“
Der er andre gode og lidt sjove iagttagelser i bogen, fx at det er bedre at være gennemskuet (som den bedende er) end overset (som menneske) – eller når han skriver om den „skizofreni“, der kan kendetegne en bedende … !?

Udmærket begynderbog – med forbehold

Undertiden baserer han nogle af sine overvejelser lidt for meget på „moderne“ religionsfilosofi og -psykologi, men der er trods alt grænser for, hvor meget inspiration og støtte der er at hente dér for den, der vil i gang med at bede.

Jan Lindhardts bog om bøn vil alligevel først og fremmest være oplagt at give til mennesker, der aldrig har bedt eller er gået i stå i deres bønsliv og gerne vil i gang med at bede (igen). For mennesker, der beder regelmæssigt, findes der bedre bøger om bøn, og for dem vil den kun være interessant, hvis man ønsker at blive udfordret i sine bønsvaner eller tanker om bøn.
Tvivlsomt er det dog, om den (salgsmæssigt) kommer til at leve op til dens forgængere.

Jan Lindhardt:
Fra bønnens verden
150 sider • 199 kr
Rosinante


Artiklen fortsætter efter annoncen: