En daglig bøn

Venskab med Gud! iflg. Kronikken af Rick Warren torsdag d. 21/4. Når mennesker i dag er stressede og lider af en stadig frugt i deres tankegang, er der et vidunderligt skriftsted i Ordspr. 3.6.
Hav Ham i tankepå alle dine veje, så jævner Han dine stier!
Jeg har en daglig bøn i min tanke: Jesus, led mig i dag med din Helligånd i tanke, ord og handling. Jeg oplever næsten dagligt, at Jesus griber ind.
Det giver en helt vidunderlig afstresning i dagligdagen. Al frygt forsvinder, og en vidunderlig fred fylder mit sind i forvisning om, at Jesus er min daglige ledsager.
Det giver mig en hidtil ukendt fred, som fortæller mig, at alt, hvad der hænder os, har først været om ad Gud.
Hvis mennesker virkelig forstod den kraft, der ligger i samværet med Jesus, ville brugen af lykkepiller ikke mere være nødvendig.

Helge Hansen
Guldagervej 153
4640 Fakse