LMs styrmand gennem 41 år går i land

Luthersk Missionsforenings generalsekretær, Leif Rasmussen, går på pension – efter ikke færre end 41 år i tjenesten…!Luthersk Missionsforenings styrmand gennem 41 år, generalsekretær Leif Rasmussen, stopper i tjenesten som generalsekretær med udgangen af april – og i løbet af de mange år har Leif Rasmussen sat mange fodaftryk i sandet både i Luthersk Missionsforening og mere bredt i dansk kirkeliv.
Det er mit første møde med Leif Rasmussen, men vi har ikke talt sammen mange minutter, før det står klart for mig, at jeg er sammen med en troskæmpe og samtidig en meget ydmyg mand.
Det er ham magtpåliggende, at interviewet skal handle mere om LM og mission, end det skal handle om Leif Rasmussen.

Søn af træsko-fabrikant

Men lidt skal vi alligevel have at vide om generalsekretæren. Han er født i Nykøbing Falster i en søskendeflok på otte.
Faderen var træskofabrikant, selv blev han cand. theol. Ikke med det formål at blive præst, selv om han ikke udelukkede det og også tog pastoralseminariet, men egentlig tænkte han mere i undervisningsbaner, og teologien optog og betog ham.
Allerede i studietiden blev han ansat i LM´s administration, og så var hans løbebane lagt, og nu er det blevet til i alt 41 år som generalsekretær.

Elsker at undervise

Som generalsekretær har hans opgaver først og fremmest været af administrativ og koordinerende art, men der er også blevet tid til både forkyndelse og undervisning.
Leif Rasmussen glæder sig, hver gang han får mulighed for at forkynde Guds ord, og han har glædet sig over de mere end 25 år, han har været timelærer på LM´s Højskole i Hillerød, ligesom han har undervist på LM´s Missionsskole.

Skriften og kaldet

Forud for interviewet læste jeg om Leif Rasmussen og talte med nogle LM’ere om ham for at danne mig et lille indblik i, hvem det var, jeg skulle interviewe – og der var to ord, der gik igen: Skrifttroskab og Kaldsforpligtelse.
Leif Rasmussen smiler varmt, når jeg omtaler de to sider og siger, at de har været to vigtige ledestjerner i hans tjeneste sammen med evangelisation.

Forankringen

Han slår fast, at hele hans og LM’s tjeneste er forankret i Guds ord.
– Vi må være fastholdt af Guds ord, Guds levende og troværdige ord. Ikke som en gold fastholden af et system, men som en ledestjerne i liv og tjeneste vejledet af Helligånden. Vi oplever så mange ting i vor tid, der presser på kirken: kvindelige hyrder, velsignelse af homoseksuelle parforhold, ja endda vielse af homoseksuelle. Men uanset, hvad der møder os, siger Leif Rasmussen, må vi se det i lyset af Guds ord.
– Guds ord er hele vores fundament, og vi må ikke lade os rokke i forhold til ordet – heller ikke, når debatten omkring forholdet mellem kirken og staten kommer op, og den debat vil formodentlig blive intensiveret.

Det rumler

– Det rumler mange steder. Frikirker og frimenigheder dukker op. I LM har vi allerede otte frimenigheder. Nogle personer i disse menigheder holder fast ved et medlemskab af den lutherske kirke, mens andre har meldt sig ud. Men uanset hvad der sker, må og vil vi ikke gå på kompromis med Guds ord.
– Jeg kan godt forestille mig, at vi i fremtiden får en eller flere lutherske frikirker i Danmark. Det er svært endnu at sige, hvor LM vil placere sig, men én ting står klart, LM vil placere sig der, hvor skrifttroskaben overfor Bibelen er i højsædet.

Jeg er bundet
af mit kald…

Når det handler om kaldsforpligtelse, siger Leif Rasmussen som Paulus: Kristi kærlighed tvinger mig!
– Jeg er bundet af mit kald. Det her handler ikke om noget følelsesmæssigt, men om det at være trofast mod sit kald. Og med til kaldet hører den tredje ledestjerne: evangelisation, såvel i Danmark som ude i den store verden.

Evangeliet skal ud

Når talen falder på evangelisation og mission, lyser Leif Rasmussens øjne op, og så bliver han ivrig og siger:
– Kampen står jo mellem lyset og mørket, det handler om at føre mennesker fra mørket til livet.
Vi må være tro mod befalingen om at bringe evangeliet ud til hele verden.
Evangeliet må have røst og fødder. Derfor har jeg i alle årene som generalsekretær lagt stor vægt på, at ordet skal ud, ud til mennesker i Danmark og til de yderste grænser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:57 missionærer

Som generalsekretær har Leif Rasmussen haft det overordnede ansvar for LM´s mange missionærer – også selv om en stor del af arbejdet er delegeret ud til missions-sekretærerne i dag.
LM har i øjeblikket 57 missionærer og 12 volontører.
Tidligere var LM først og fremmest engageret i Tanzania og Surinam, i dag er man engageret i Ethiopien, Tanzania, Cambodia og Peru, og man er på planlægningstadiet omkring et nyt missionsfelt i Mozambique. Grønland har også fyldt en del i LM‘s missionstænkning, og man har da også periodevis haft enkelte missionærer i Grønland, men har det ikke længere.

Kirkeligt fællesskab
– og uenighed

Arbejdet som generalsekretær førte mange og mangeartede opgaver med sig. Gennem næsten alle årene har Leif Rasmussen også været engageret i Evangelisk Alliance, og fra Lausannebevægelsens start har han også været med der og giver udtryk for, at LM derfra har hentet meget inspiration til sit missionsarbejde.
Men der har også været kampe på den indre kirkelige scene. Det gik ikke helt stille af, da LM besluttede at åbne for mulighed for nadverfejring i sine missionshuse. Men for Leif Rasmussen hører de to nådemidler, ordet og nadveren, meget nøje samme,n og han finder det helt naturligt, at såvel forkyndelsen som forrettelsen af nadveren finder sted både i kirken og i missionshuset af mennesker, der er indsat til disse tjenester.
Flere gange i samtalens løb berører Leif Rasmussen Helligånden og de øvrige nådegaver, og man mærker en glæde og begejstring over, at nådegaverne kommer i funktion blandt Guds folk.

De sidste lederartikler fra Leif Rasmussens hånd i LM’s blad „Tro & Mission“ er også et afskedsbudskab fra generalsekretæren til LM’s folk ude i landet.
I februar handlede én af Leif Rasmussens ledere om „Næstens nød“. Her hedder det blandt andet: „Den frelse, som Gud har beredt ved Jesu død og opstandelse, og som vi i den kristne mission er kaldet til at formidle stadig videre ud, har helt andre dimensioner end at få afhjulpet timelig nød og dækket dennesidige behov.
Det drejer sig om at udfries fra fortabelsens virkelighed og få skænket det evige livs gave ved nådens midler.“….“Men når det er sagt, er det lige så vigtigt at understrege og at fastholde os selv på, at andre menneskers nød og timelige behov er og må være en udfordring til os.“ ….. „Guds ord er lysende klart, hvad det angår.“


Artiklen fortsætter efter annoncen:I den sidste leder er temaet „Til evangeliets fremme“. Det er igen ordet, kaldet og evangelisationen, der kommer i centrum.
Selv om Leif Rasmussen går på pension, slutter han interviewet med at sige:
– Jeg håber da, at jeg fortsat bliver kaldet til forkyndelsesopgaver rundt omkring i landet!