En nutidig „De fem“-bog

Mange voksne kan huske barndommens Jan- og Puk-bøger, „De fem“-bøger og ikke en række andre triviallitteratur-serier, der var hurtigt læst og hurtigt glemt, men som havde en elementær spænding.
Lohses Forlag har netop udgivet en nutidig „De fem“-bog, K-klubben og ørnemorderne, men her med seks kvikke, gammelkloge norske drenge, der hver har deres speciale: mekanik, ordsprog, læse kort, den norske botanik og fauna, fremmedord, og så er to af dem præstesønner.
De bliver hvirvlet ind i en sag, hvor en økonomisk bagmand, en småforbryder og en gruppe ung-rockere går sammen om at plyndre en fiske-ørnerede og skyde forældrefuglene for ussel mammons skyld.
De seks kvikke drenge går uforfærdet ind i kriminalopga-ven i bedste Jan-bogsstil, og en af bipersonerne, en pige, siger bagefter, at der bør rejses en statue af dem for deres dåd.

Typisk trivi med kristen fernis

Bogen indeholder alle de typiske elementer i en trivialroman for drenge. Den har elementær spænding, en gruppe friskfyragtige drenge opklarer et mysterium og udsætter derved sig selv for fare, personskildringerne er meget enkle og meget sort/hvide, der er ikke plads til psykologiske nuancer. Der er de gode – og de er bare gode, og de onde er bare onde. Der optræder sjældent piger i en trivi for drenge, og er de med, så er det i yderkredsen som vedhæng. Sproget er friskfyragtigt, fladt og helt uden egentlige sprogbilleder.
Forskellen på de fleste trivier og så dem fra de kristne forlag er, at de sidste får en gang kristen fernis. Skulle der være et budskab i bogen, handler det om vores ansvar for miljøet – og det er jo et godt budskab, men det er næsten også det bedste, man kan sige om den.

Kan måske få børn til at læse …

Lohses Forlag har tidligere udgivet mange kristne trivier. I de senere år er niveauet hos Lohse højnet gevaldigt, men nu dukker der så en trivi op igen. Det bedste, der kan siges om trivier, er, at det kan få nogle børn i gang med i det hele taget at læse, og hvis de så bare kommer videre til mere lødig litteratur, så har trivierne da haft deres berettigelse.

Geir Harald Johannessen:
K-klubben og ørnemorderne
143 sider • 129,95 kr.
Lohse