Spændende bog for alle med interesse for mission

Missionær i det 21. århundrede er bind 8 i skriftserien Ny Mission og netop udkommet„En missionær er ikke en superkristen, men én, der er glad for at fortælle, at det er super at være kristen.“
To tusind år efter kirkens store pionermissionærer, Peter og Paulus, sendes der stadig mennesker ud fra kirker for at være vidner om Jesus Kristus som Herre og Frelser. Budskabet er det samme, men vilkårene har ændret sig meget, og de ændrer sig fortsat. I min ungdomstid var missionærer kaldsmissionærer på livstid, i dag er mange kontrakt- og åremålsansatte, og vi har fået et helt nyt begreb: korttidsmissionærer.

Den nye missionærrolle

Bind 8 i skriftserien Ny Mission er netop udkommet med titlen Missionær i det 21. århundrede, og det handler om missionærrollen, som den tegner sig her ved indgangen til det 21. århundrede. Det er spændende læsning for enhver, der har været missionær. Efter 13 år som missionær i Grønland har jeg nydt at tage del i disse overvejelser. Men det vil også være tankevækkende læsning for enhver nuværende missionær og missi-onssekretær, for engagerede i missionsselskaber, ja for enhver, der er engageret i mission.
Bogen indledes med 3 foredrag af Aasulv Lande fra Lunds Universitet, PhD-studerende Olle Kristenson, Svenska Kyrkan, og universitetslektor Hans Raun Iversen, Københavns Universitet. De tre foredrag var hovedindlæg på konferencen „Missionæren – partnerskabets levende symbol“, der blev holdt i Kolding i november 2004. Artiklerne belyser fra forskellige vinkler de historiske og nutidige spørgsmål om arbejdet som missionær.
Teser om tværkulturel diakontjeneste
Jeg har især hæftet mig ved mange ting i Hans Raun Iver-sens foredrag „Er alle missionsselskabernes udsendinge missionærer? Bidrag til en missionærteologi“, hvor man bl.a. finder 10 spændende teser om den tværkulturelle diakontjeneste. Der er masser af god missionærteologi i de 10 teser. Det er også hos Hans Raun Iversen, man finder det spændende citat af pastor Nhana Njema fra Tanzania:
En missionær er ikke en superkristen, men én, der er glad for at fortælle, at det er super at være kristen.

Værd at gå om bord i

Efter de tre større artikler følger indlæg fra såvel nordiske missionærer som partnere i Afrika, Mellemøsten og Asien.
Bind 8 i skriftserien er som de syv tidligere værd at gå om bord i for enhver med interesse for mission, og hvilken kristen har ikke den interesse?

Harald Nielsen (red):
Missionær i det 21. århundrede
Ny Mission nr. 8
109 sider • 128 kr.
Unitas