Velkommen til paven

Jeg ser valget af kardinal Ratzinger som et positivt bønnesvar på, at den katolske kirke ville vælge en pave, der kunne og ville sige nej til liberalteologien.
Jeg tror, den nye pave vil arbejde på at stoppe troens udvanding og arbejde på at styrke troen. Den 18. april sagde han, at der er ved at blive dannet et relativismens diktatur, der ikke vil finde sig i en objektiv sandhed, men at kirken har en anden dagsorden.
Der er brug for, at troens udvanding til at omfatte færre og færre dele af virkeligheden stoppes og vendes til, at den kristne tro kommer til at omfatte flere og flere dele af virkeligheden.

Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95
5250 Odense SV