Hvad skal vi gøre med EU

Interessant at se, hvad Guds ord i Bibelen siger om den sag! Daniel 2. kap. og 7. kap. i Det Gamle Testamente taler om Nebukadnesers mærkelige drøm om billedstøtten, der symboliserer verdens rigers opkomst og fald. Babylon – hovedet af guld, brystet af sølv, bug og hænder af kobber, benene af jern og fødderne af jern og ler. De fem riger er Babylon – derefter Medien og Persien, så det græske verdensrige, derefter jernriget Rom! David 2, 31-35.
Romerriget gik under og opløstes i de europæiske riger, som skulle være stærke som jern, og svage som pottemagerler, se Daniel 2, 41-43. Hitler forsøgte at samle Europa med magt, Napoleon prøvede også. Og så skulle de indgå ægteskaber! Christian IX og dronning Victoria havde mange børn, som giftede sig ind i de europæiske fyrstehuse for om muligt at skabe et fredens Europa. Nu prøver et fortvivlet Europa at samle sig efter overraskende nederlag, men et sækulariseret EU har ingen chancer. De kæmper mod vindmøller – mod Guds profetier. Men enden på det hele er trods alt opmuntrende når man læser Dan. 2, 44-45: Det rige, som Herren Jesus har oprettet, kan ikke forgå. Hans genkomst er garantien for, at Guds ord kan ikke tage fejl.
Helge Hansen
Guldagervej 153
4640 Fakse