Kontroversiel bog om kirken i en splittet verden

Svært at se, hvor man kan bruge Kirke med krop
som model for kirkelivet, men udfordrende er denForfatteren vil uden tvivl være ukendt for de fleste. Men som mennonit og anerkendt amerikansk teolog repræsenterer han, hvad der i bogen kaldes „den radikale reformation“, som også kvækere og anabaptister kan henregnes til. Han er desuden kendt for sit standpunkt som erklæret kristen pacifist. Med denne baggrund er man forberedt på kontroversielle synspunkter – og skuffes ikke. Undervisningen i bogen er „fast føde“, ikke fordi den er tung og utilgængelig, men fordi den er mættet med sandheder og pointer samt udfordrer læserens typiske tankegange. På den anden side er det befriende med en bog, som ikke kan læses på få timer, og som ikke kun repeterer det kendte.

Mod sakramentalisme
Kendetegnende for Yoder er, at han tolker sakramenter og bibelske ordninger ind i en sociologisk ramme. Hans syn er, at Kristi død og opstandelse indvarslede en ny tid, ikke kun for de troende, men for verden, og at de troendes fællesskab bør være en afspejling af, hvordan verden skal komme til at se ud. Som sådan ser han f.eks. dåben som en indgang ind i en ny menneskehed, uden etniske eller kulturelle skillelinier. På samme måde ser han nadveren som et forbillede på at dele sit brød med hinanden, og dermed med den fattige. Og han ser formuefællesskabet mellem de første kristne som tæt koblet på nadverfælles-skabet.

Mod et professionelt præsteskab
Forfatteren vender sig ikke kun mod sakramentalismen, men han går også i rette med ordningen med et professionelt præsteskab og fremhæver dialog og konsensus gennem samtale og ved Helligåndens virke som et forbillede, ikke kun ved menighedsmøderne, men i verden.

Inspirerende
På nogle punkter er undervisningen tankevækkende og inspirerende. Andre steder kunne man ønske sig, at forfatteren havde taget tid til at imødegå de åbenbare indvendinger, som kan rejses mod hans synspunkter på basis af andre skriftsteder. Det ændrer imidlertid ikke på, at bogen er særdeles velskrevet, og under alle omstændigheder rummer mange guldkorn.

Kan udfordre alle kristne
Det er vanskeligt at se, hvilken kirkelig sammenhæng som ville kunne tilslutte sig Yoders undervisning i alle detaljer og tage bogen til sig som model for kirkelivet. Selv Baptistkirken, der står som medudgiver, praktiserer næppe alt, hvad han lærer. Men hans skarpe pen og klare tankegang vil kunne udfordre kristne fra alle sammenhænge, uanset om man er enig eller uenig.

John H. Yoder:
Kirke med krop
– kirken som håbets tegn i en splittet verden
112 sider • 148 kr.
Unitas i samarb.m. Baptistkirken