Odense forfatter har meldt DSB til politiet

Da jeg i 1950 som stor knægt blev medlem af Danmarks Afholdsfor ening, blev jeg imponeret over, at landsformanden (fra 1947—52), højskolelærer og radikal folketingsmand Kristian Nygaard, Fløng, tilbød de dengang mange afholdsforeninger og andet godtfolk hele 38 forskellige foredrag. Et af disse hed „Afholdsstålmænd“. Jeg nåede desværre ikke at høre det; men der er ingen tvivl om, at Nygaard har ment folk, der med hele deres personlighed bekæmpede en hvilken som helst foreteelse, der har med alkohol til konsumbrug at gøre. Sådanne mennesker er i vore dage sjældne; men enkelte er der. En af disse er forfatteren Kristian Kristiansen, Odense. Han deserterede fra Kong Alkohols tropper, da han den 29. september 1999 indmeldte sig i Danmarks Afholdsforening. Siden har han med stor dygtighed og varmt hjerte kæmpet for samfundets svageste. Den 9. juni anmeldte han således DSB til politiet i Odense for ikke i sine tog, der har spiritusbevilling, at opfylde lovens krav om at føre lyst øl og alkoholfrit øl. Dette kan give problemer bl.a. for folk, der ønsker at bryde med et alkoholproblem. Spændende bliver det, om DSB, som er en stor virksomhed, formår at bøje loven ,eller om de rejsende i fremtiden bliver præsenteret for et alkoholfrit alternativ. Og Kristian Kristiansen, han fortjener afholdsbevægelsens fornemmeste anerkendelse, Larsen-Ledet Prisen!
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå