Vækkelse i Amsterdam

HOLLAND: Tusinder afrikanske indvandrere i bydelen De Bylmer i Amsterdam er blevet troende i den senere tid, og der er blevet dannet et sted mellem 100 og 150 nye menigheder. Det skriver den norske avis KS.Ingen af de nye menigheder ejer en kirkebygning, så folk samles i fabrikker, garager og andre egnede steder, oplyser nigerianeren Moses Alagbe, som koordinerer vækkelsesarbejdet i De Bylmer.
Vækkelsen har været så massiv, at hver femte indbygger i den tidligere meget urolige og utrygge bydel i dag er kristen, og kriminaliteten i området er mindsket med en fjerdedel.
Nu er man så gået i gang med at etablere Amsterdam Bible Academy, som skal give de nykristne afrikanere grundlæggende bibelkundskab.
– jeli