Biskop som vejviser?

Så nåede folkekirken bunden, endda med en biskop som vejviser. Her tænker jeg på biskop Kjeld Holm, der har sagt tak til det „ærefulde“ hverv at lade sig hylde som Årets Laks (homoprisen). Prisen overrækkes på årets bøssefestival Copenhagen Pride.
Biskoppen får homoprisen for sin store og utrættelige indsats for at få folkekirkens anerkendelse af homoseksuelle ægteskaber. Men glem ikke, at i biskoppens store indsats er gemt et pres over for samtlige præster til at handle i modstrid med Bibelens Ord og velsigne synden. Men pyt „ man er vel biskop med visioner“ – og så må synd og frelse blæse i vinden, de findes åbenbart ikke i biskoppens univers.
Rundt om i landet er der over 2.000 ansatte folkekirkepræster, vil de stiltiende se til? Vil de i konfliktskyhedens navn se deres menigheds magtesløshed og være passive tilskuere til dens dødskamp. Vil de læne sig tilbage og nyde synet af en biskop, der „på torvet“ lader sig hylde for et sådant „svendestykke“?
Bryd ud! Sæt de uvorne biskopper på plads én gang for alle. Vis, at I er præster for GUD og ikke for biskopper, der går syndens ærinde, og som Kjeld Holm lader sig besmykke med en „elendighedsmedalje“. Han skulle skamme sig.
(Forkortet red.)
Aase Clausen
Toftevej 4,II,th.
4700 Næstved