Fornyelse!

Danmark har – mere end nogen sinde før – brug for en folkelig og åndelig fornyelse.Salmedigteren, højskolemanden og en af grundlovsfædrene N. F. S. Grundtvig stod engang i spidsen for den folkelige og dele af den åndelige fornyelse, og vi kan stadig glæde os over hans salmeskat, højskolerne, som har haft så stor betydning for mange, og som har løftet Danmarks ry ud over verden, og grundloven, som er et fundament for vores demokrati.
Vilhelm Beck var en af hovedmændene bag Indre Mission og den vækkelse, der gik ind over vores land i slutningen af 1800-tallet. Ud af vækkelsen voksede et stærkt Indre Mission og en del af Danmarks frikirkebevægelse.
Den folkelige og den åndelige vækkelse var parallelle vækkelser, der supplerede hinanden og satte sig længerevarende spor i vort folk. Men de sidste 30-40 år er det gået ned ad bakke: mange valgte kristentroen fra med alt, hvad det betyder for den enkelte og for samfundet, pornoen blev frigivet og er blevet ekstrem, vi fik fri adgang til fosterdrab, og man taler nu om medlidenhedsdrab, egoismen kom i højsædet, ned med dig og op med mig, vi har længe oplevet en hård kamp for homoseksuelles kirkelige vielse, adgang til insemination og adoption; vi oplever et samfund, der vender sig mod mennesker i nød, man vil lukke for flygtninge og sende dem ud, som vi har taget imod. Kirken afskediger en kristen bror og præst, der tager sit kald alvorligt, men holder hånden over en præst, der ikke tror på Gud. Der plæderes for en udvandet, nationalistisk kulturkristendom uden egentlig substans.
Samfundet går i opløsning, mens vi soler os på 1. klasse. Velstandssamfundet har afløst velfærdssamfundet, og de åndelige værdier er kastet over bord.
Der er brug for en folkelig og åndelig vækkelse. For vor tids Grundtvig og Beck. En, der kan og vil stille sig i spidsen for en åndelig og folkelig vækkelse, en folkefører, der kan være med til at vække vort folk og bringe nyt liv og substans ind i folk og samfund igen. Lad det begynde med dig og mig. Lad os leve kristentroen ud i hverdagen, vise praktisk næstekærlighed, der smitter, og lad os bede om en åndelig og folkelig fornyelse over vort land.