Næstekærlighed Viser Guds kærlighed

Hannelise Tvedt, der er socialchef i Frelsens Hær, udlægger ugens tekstHvad er der blevet af den gode samaritan i det danske samfund?
– I 2004 udgav Frelsens Hær i England rapporten ”The Responsibility Gap”, der bl.a. handler om individualisme og ansvarlighed. Rapporten påpeger menneskets stigende mangel på ansvarsfølelse overfor andre end sig selv og sine nærmeste slægtninge.
– Mennesket handler i dag i stigende grad individualistisk snarere end som medlem af en gruppe.
Rapporten fremhæver flere faktorer, som har indflydelse på menneskers opfattelse af, hvem der er ens næste.
Hypermobilitet er en årsag. Vi rejser og flytter meget oftere end før, fordi vi har råd, og fordi det forventes. Dette får indflydelse på, hvem vi opfatter som vores nærmeste, fordi vi har mange skiftende kortvarige relationer i skiftende miljøer.
Tid er en anden årsag. Begrebet ”cash rich – time poor” (rig på penge – fattig på tid) anerkendes af alle. De økonomiske og relationelle krav er større, og ikke mindst betyder kvinders indtog på arbejdsmarkedet, at alt det kvinder før brugte dagen på, nu er henlagt til aften og weekend.
Energi er endnu en årsag, som rapporten nævner. Hvis vi er ved at blive vant til tidspresset, så klager vi i stadig stigende grad over en kronisk træthed, som hindrer os i at få alt gjort. 45 % af de adspurgte siger, de er så trætte om aftenen, at de ikke orker at gøre mere.

I beretningen om den gode samaritan var det præsten og tempeltjeneren, som gik forbi den nødlidende, hvordan er de kristne i dag? Går de også forbi?
– Dagens kristne har vel ofte i tillæg til sit private liv forskellige forventninger rettet mod sig fra menighedens side. Et mere relevant spørgsmål ville måske være: Hvor i menighedens planlægning skabes der rum og tid for tilstedeværelse i andres liv? Måles mit kristenliv på antal gudstjenester, jeg deltager i – råd, jeg er medlem af, eller midler, jeg stiller til rådighed? Burde en prædiken over den barmhjertelige samaritan måske indeholde en henstilling til menighedens medlemmer om at afsætte en søndag formiddag til at hjælpe i naboens have eller besøge den gamle moster på plejehjemmet?
Den gode samaritan er en af de mest kendte beretninger i Det Nye Testamente. Hvad betyder beretningen for Frelsens Hærs arbejde i dag?
– Spørgsmålet ”Hvem er min næste?” er fortsat et meget vigtigt spørgsmål, når det gælder, hvilke målgrupper vi som social organisation og menighed skal engagere os i.
Generelt ønsker vi at have fokus på dem, som ingen stemme har, de usynlige, de besværlige. At skabe en mulighed for, at de får en ny chance til at leve deres eget potentiale ud. Vi har som kirke kun eksistensberettigelse, hvis vi tjener andre, som var de vore brødre og søstre og ikke bare genstand for vores velgørenhed.
Mennesket er skabt i Guds billede med kapacitet for udvikling. Mennesket har en universel evne til omsorg, til forandring, til fællesskab og til håb. I beretningen var det samaritanen, ham alle ringeagtede og ikke så potentiale i, som havde overskud af omsorg og trådte til. Han, som selv var regnet som et håbløst tilfælde, blev en ressource for en anden. Den lærdom må aldrig underkendes.

Hvad betyder beretningen for dig personligt?
– Den hjælper mig til at bevare en slags konstant uro for muligheden af at være den, som går forbi. Jeg forsøger at være til rådighed, men samtidig har jeg brug for at minde mig selv om, at det altså ikke er mig, der skal redde hele verden. Gud er den, som holder hele verden i sin hånd. Hans nåde er til stede overalt. Det er ikke sådan, at jeg tager Gud med mig ind i de nødlidendes situation – Han er der allerede – men ved min tilstedeværelse kan mennesker blive opmærksomme på Ham og Hans kærlighed.

En tekst fra en Frelsens Hærs sang udtrykker dette godt:
Føler du til tider ingen helt dig kender og at ingen regner med dig og forstår.
Gud er nær dig gennem sine sande venner, gennem dem du svar på dine bønner får.
Gud er ikke ligeglad med sorg og smerte, ej ufølsom når i ensomhed du går.
Gennem andres kærlighed han når dit hjerte, og ved deres hjælp fornyet mod du får.
(John Gowans)