Yderliggående kærlighed – omvæltende syn på sex

Ny bog om kærlighed henvender sig især til unge, der endnu ikke lever i et ægteskab, og har bl.a. som et formål at ændre deres syn på seksualitetPå bagsiden af Radikal kærlighed siges det, at bogen er tænkt som en hjælp til alle, der savner positiv bibelsk undervisning omkring seksualitet, parforhold og kærlighed.Efter at have læst bogen mener vi, at målgruppen burde konkretiseres mere. Det er helt klart vores opfattelse, at bogen primært henvender sig til unge, der endnu ikke lever i et ægteskab.

Længslen efter nærhed

Bogen beskriver, hvordan længslen efter nærhed er et fundamentalt behov for os alle. I jagten efter at få opfyldt dette behov kommer vi let til at søge de forkerte steder. Bogen giver en beskrivelse af, hvordan sex i vores tid er blevet gjort til svaret på menneskers længsel efter kærlighed, nærhed og det at være noget for andre mennesker.
Forfatteren peger på Guds betingelsesløse kærlighed og understreger, at det kun er hos Gud, vi virkelig kan få tilfredsstillet dette inderste ønske om nærhed og identitet. „Et levende forhold til Gud er ikke noget alternativ til livet i dets fylde. Det er grundlaget for et helstøbt liv“ (s.21). Der er ingen tvivl om, at forfatteren har fat i noget vigtigt. Kun hvis vi er helstøbte mennesker, der lever med Gud, kan vi blive i stand til at leve harmonisk i et ægteskab. Det er ikke ægteskabet, der skal give os vores personlige identitet eller være svaret på vort mest grundlæggende behov for accept og kærlighed. „De fleste mennesker er klar over, at sex ikke er det samme som kærlighed“ (s.27). Alligevel forholder vi os i vort samfund, som om sex er selve livets mål.
Det er essensen af de tre første kapitler i bogen. Umiddelbart virker det lidt langt. Man længes efter, at forfatteren skal nå frem til noget mere konkret.

Misforståelser om sex

I de følgende kapitler kommer Nigel Pollock ind på de misforståelser, der hersker omkring sex. Hvad er sex, og hvad er det ikke? Går vi nogen gange for langt før ægteskabet, fordi vi ikke definerer sex korrekt? Her er det vigtigt at kende „manualen“ og se på Guds tanke med ægteskab og sex. Ellers bliver det let til det anarki, der kendetegner vort samfund i dag, uden faste etiske regler. „Guds lov fungerer ligesom banerne i en olympisk svømmefinale. Banerne er der for at holde deltagerne på den rette kurs og beskytte dem mod sammenstød, snyd og afbrydelser“ (s.75).

Venner er vigtige

At have venskaber er meget vigtigt. Bogen understreger dette og lægger stor vægt på, at forlovede par ikke isolerer sig, men fortsat dyrker deres personlige venskaber. Vi er enige heri, men man får en oplevelse af, at forfatteren i sin iver efter at understrege dette kommer til at nedprioritere forholdet mere, end vi finder rimeligt.
Der gives konkrete råd til unge par om det at komme sammen. Hvor vigtigt det er, at man fra starten får lavet nogle aftaler og grænser for, hvor langt man vil gå, og hvilke ting man vil tolerere. Ligeledes også en opfordring til at tænke sig godt om, før man gifter sig, så man ikke hovedkulds kaster sig ud i et ægteskab i desperation efter at få en partner.

Homoseksualitet

Behandlingen af emnet homoseksualitet føler vi, at bogen kommer om ved på en utilfredsstillende måde. Det er et gennemgående træk i bogen, at sex generelt bliver nedprioriteret. Mere end vi finder rimeligt og realistisk. I denne sammenhæng ser det ud, som om løsningen på homoseksualitet er at finde i, at sex også for denne gruppe mennesker bliver nedtonet. „Vores identitet som mennesker formes ikke først og fremmest af vores seksuelle orientering eller præferencer, men af, at vi er skabt i Guds billede. Hans billede er gået itu hos os alle, og deri ligger grunden til al vores frustration, hjertesorg, fordomme og smerte“ (s.156). Sex er en stor og vigtig del af alle menneskers liv. Derfor mener vi ikke, man kan løse spørgsmålet omkring homoseksualitet ved kun at definere det som en søgen efter identitet på linje med den heteroseksuelles og ved at nedtone dets betydning generelt. Vi er meget enige i, at vi som menigheder skal blive bedre til at imødekomme homoseksuelle og ikke kun vise fordømmelse og afvisning.

At være revolutionær

Et af de afsluttende kapitler handler om at være revolutionær.
Det revolutionære skal forstås på den måde, at vi som kristne skal rejse os med en helt ny standard på det seksuelle område og dermed gå imod strømningen i tiden. Vi er enige.
Men vi savner en mere positiv tilgang til emnet. Man sidder tilbage med følelsen af, at sex er noget, man for altid skal kæmpe og stride med, og noget der endelig ikke må få ret stor plads i ens liv. Er det Guds mening??
Kun meget lidt skinner den holdning igennem, at sex er noget meget smukt og værdifuldt, som Gud har givet os til nydelse i ægteskabet. At sex er noget, man som ugift kan glæde sig til, når man finder den rette ægtefælle.
Måske har forfatteren i sin iver efter at gøre op med tidens negative strømninger begået den klassiske fejl at bevæge sig fra en vejgrøft til en anden. Der er brug for ændringer i unges syn på sex i dag, og hvis bogen kan være et skridt i den retning, må man se gennem fingre med dens fejl og mangler.

Nigel D. Pollock:
Revolutionær kærlighed
200 sider • 199,95 kr.
Lohse