Danmission drøfter menneskeværd

Biskop Elisa Buberwa fra Tanzania taler om mission og menneskeværd ved Danmissions repræsentantskabsmøde den 3.-4. september i Vingstedcentret ved Vejle.

Biskop Elisa Buberwa

Den 55-årige Buberwa er biskop i det nordvestlige stift i Evangelical Lutheran Church in Tanzania (ELCT). Han er veluddannet og har rejst meget. I ELCT har han bl.a. oversat Bibelen til sproget luhaya.
Repræsentantskabsmødet begynder med gudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke i Vejle, hvor biskop Elisa Buberwa prædiker. Han taler også ved festaftenen i Vingstedcentret.
På dagsordenen for repræsentantskabet står valg af tre medlemmer til Danmissions bestyrelse. Syv kandidater er opstillet, heraf to medlemmer af bestyrelsen, der er på valg.
Der fremlægges et årsregnskab, der balancerer med 34,5 mio. kr. og knap 600.000 kr. i overskud. Dertil kommer 8,3 millioner fra Danida. Dermed er der overskud for 4. år i træk.

Temadrøftelse

Danmission holder repræsentantskabsmøde.

Søndag er der temadrøftelse over emnet „Mission og menneskeværd“. I grupper drøftes vidnesbyrd, diakoni, livsudrustning, frihed og dialog i forhold til menneskeværd. Oplægget har været sendt ud til stiftsbestyrelserne, som har holdt formøder for at diskutere emnerne, så man på repræsentantskabsmødet kan nå frem til samlede indstillinger. Disse kan bestyrelsen bruge som pejlemærker for arbejde.
Kronikken s. 7 er en forkortet udgave af oplægget.
Handlingsplanen, der også drøftes søndag, beskriver Danmissions to indsatsområder:
1. Det kirkeopbyggende arbejde, der drejer sig om teologisk undervisning, religionsdialog og missionærstøtte til lokale kirker.
2. Fattigdomsbekæmpelse, der drejer sig om børn og unge, uddannelse, sundhed og landbrug .
Danmission samarbejder med kirker og organisationer i Indien, Bangladesh, Nepal, Mongoliet, Filippinerne, Cambodja, Kina, Tanzania, Madagaskar, Egypten, Pakistan og Danmark.