Hvorfor de konverterer til den kristne tro

Dåb og religionsskifte er en analyse af omstændighederne bag, at mennesker fra ikke-kristne trosretninger kommer til tro og bliver kristne.Bogen tager udgangspunkt i blandt andet spørgeskemabesvarelser fra folkekirken, frikirker og de såkaldte migrantkirker eller „indvandrerkirker“.
Det er interessant at læse de forskellige grunde, som gives til at konvertere. Lige fra et ønske om at være mere ‘dansk’, over ønsket om at stå bedre som asylsøger til den traditionelle helhjertede omvendelse. Uden at afsløre bogens forskningsresultater kan det dog røbes, at fordommene om bekvemmeligheds-omvendelser ikke holder vand, idet de er sjældne i forhold til de mange, som i samtaler med en kristen præst har afsløret en afklaret personlig tro.
Den målestok, som er anvendt, er dåbstallet, dvs. de formelle konverteringer. Det kan nok diskuteres, om ikke det reelle tal er væsentligt højere, da det må formodes, at der ofte går et vist tidsrum fra omvendelse til dåb indenfor frikirker og mange migrantkirker, og at ikke alle bliver døbt i det hele taget. Uanset er tallet naturligvis konkret målbart og let at forholde sig til.
Der er ingen tvivl om, at bogen vil være af interesse for kirkehistorikere, kirkevækstforskere og så videre, men næppe heller tvivl om, at den vil være for tør og akademisk for de fleste andre. Ikke desto mindre skal der også være plads til en sådan nichelitteratur.

Mogens S. Mogensen:
Dåb og Religionsskifte
64 sider
85 kr.
Unitas