Kristne højskoler klager ikke

Højskoler over hele landet er ved at blive kvalt at faldende elevtal. Men flere kristne højskoler frygter ikke for livet.En ny lovgivning har frataget højskoleeleverne en række muligheder for tilskud, men de to frikirkehøjskoler, Mariager Højskole, der tidligere hed Pinsevækkelsens Højskole, og International Apostolsk Højskole i Kolding, klager ikke.
Ganske vist oplever man også her en faldende tilgang af elever, men tallet er ikke alarmerende. På Mariager Højskole har elevtallet været stabilt de sidste fem år. Og højskolen i Kolding har trods lovændringen besat 78 af de ialt 90 pladser.
– Vi er godt tilfredse, da vi jo lever i en tid, hvor folk skærer alt andet end uddannelse og karriere væk, siger forstander Bent Christiansen.
På begge højskoler er forstanderne enige om, at den spirende interesse for kristendommen skal holde skolerne i live.
– Vi har udviklet en klar styrke i at hjælpe mennesker ind i sunde relationer til Gud og andre mennesker, så vi får deres liv til at hænge sammen, sigerTonny Jacobsen fra Mariager.
– ole