En vision bliver til virkelighed

Med udgivelsen af en cd bliver en mere end 12 år gammel drøm virkeliggjort for Jeanette Munksbøl – en drøm om at skabe et univers, mennesker kan blive stille iVi står i Galleri Munksbøl i Melby ved Frederiksværk. Jeanette Munksbøl fortæller begejstret om tre af sine billeder, som hun selv holder meget af.

Jeanette Munksbøl har eget galleri i Melby ved Frederiksværk

Umiddelbart vil man opfatte dem som landskabsmalerier med nogle involverede personer. Men så fortæller Jeanette Munksbøl om personerne, om de små papirshatteskibe på vandet og fuglene i træet. De er symboler på troen, håbet og kærligheden og på Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd. En historie kravler ud af billederne og giver dem en større dybde.

Fra naturmaler til symbolmaler

De tre billeder er typiske for den drejning, kunstnerens malerier har taget de sidste fem år. Tidligere florerede det med blomstermotiver og landskabs-malerier. Nu er der kommet mere dybde og flere symboler i hendes billeder – og „det er noget, der kommer indefra og må ud“, siger Jeanette Munks-bøl, der netop nu er aktuel med digtsamlingen En håndsbred fra himlen og lyrik-cd’en At komme til verden.

Mennesket bag kunstneren

Jeanette Munksbøl er 47 år og autodidakt kunster: maler og lyriker.
Allerede som otte-ni-årig skrev hun sine første digte, og som ni-årig vandt hun en tegnekonkurrence med tegningen „Forår i parken“. Da eleverne i hendes klasse skulle optræde for de andre, var der flere, der valgte tidens popmelodier, men Jeanette stillede sig op og sang en lang sang med egen tekst og melodi. Hun siger i dag, at hun ikke aner, hvor hun fik modet fra, men hun gjorde det. Det var også hende, der lavede kulisserne til skole-komedierne på Melby Skole. Den kunstneriske åre har ligget der hele tiden.
– Jeg har altid tænkt meget og følt stærkt, og mine tanker og følelser skal bare ud, siger Jeanette Munksbøl.
Hun tog aldrig nogen uddannelse, men som 21-årig søgte hun ind på „Skolen for brugskunst“ på den grafiske linie og var til samtale på Kunstakademiet, men kom ikke ind nogen af stederne.

Fra højskolelærer til fuldtidskunstner

I stedet blev hun højskolelærer og blev efterhånden også brugt en del som foredragsholder, og da hun var i begyndelsen af 30’erne, så hun sig selv som en travl husmor med to børn, fuldtidsjob på højskolen, foredragsholer og en mand, der havde mere end fuldtidsjob på en lokalradio – og da kunsten pressede på og ville ud, måtte hun arbejde med den om natten. Det blev for presset – ikke mindst, når hun gerne ville være noget mere for sine børn. Derfor sprang hun ud som fuldtidskunstner.

Etableret med eget galleri

I dag er Jeanette Munksbøl etableret kunstner med Galleri Munksbøl, der har åbent i sommerhalvåret og efter aftale resten af året. Herfra sælger hun en del malerier, men også i tusindvis af post- og lyrikkort med motiver og digte fra hendes egen produktion.
Hun er også ofte ude som foredragsholder, prædikant, afholder kurser – også temakurser i mange forskellige sammenhænge. Hun fortæller med begejstring om et malerkursus, hun havde med voksne psykisk handicappede i Hillerød, og i midten af november gjaldt det en krea-dag i Haraldskirken i København, hvor hun sammen med deltagerne skulle lave en firefløjet adventstavle, hvor den første fløj blev taget frem den 1. søndag i advent. Skoler har i forbindelse med temadage eller temauger haft glæde af Jeanette Munks-bøls medvirken.
Jeanette Munksbøl oplever, at mennesker bliver berørt af både hendes malerier og digte, hun hører mennesker sige, at det, hun arbejder med, rykker noget hos folk – og det er en meget væsentlig del af drivkraften til det videre arbejde, siger hun.

Visionen

Bag den aktuelle cd-udgivelse ligger en vision. Herom siger Jeanette Munksbøl:
– Det, som fylder rigtig meget hos mig lige nu, er det „barn“, jeg lige har født. Det er 12 år siden, jeg sidst barslede med en digtsamling, som – i lighed med den første – blev trykt i et oplag dobbelt så stort som mange af de „store“ lyrikeres, og som ganske bemærkelsesværdigt for en digtsamling blev totalt udsolgt på få år. I dag kan man en sjælden gang få fat i et eksemplar hos antikvarboghandleren i Ikast.
– Allerede da Under himlen udkom, drømte jeg om at lave en cd. Gennem snart 20 år har jeg lavet et utal af oplæsningsaftner og lyrikcaféer i mange forskellige sammenhænge, som det seriøse indslag ved firmafester, i kunstforeninger landet over og selvfølgelig i kirker, forsamlingshuse og sognegårde. Hver gang er der mennesker, som oplever, at ordene og musikken bliver et univers, som de kan lade sig fange ind af og blive stille i. Den oplevelse har jeg sådan ønsket at kunne gøre tilgængelig og uafhængig af min tilstedeværelse. Samtidig har jeg et stort ønske om at tale ind i en ny spiri-tualitets tid.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Virkeliggjort i rette tid

– Så med udgivelsen af cd’en At komme til verden i disse dage er det opfyldelsen af en drøm, en personlig vision, som jeg har båret på gennem mere end 12 år. I årenes løb har det flere gange set ud til at skulle lykkes, men er hver gang løbet på grund. Det er jeg dybt taknemlig for nu, fordi jeg oplever, at tiden lige nu er så rigtig. Netop nu ser det ud til at ramme noget i tiden, hvad de foreløbig godt 100 forudbestillinger bekræfter. Hverken jeg selv, tiden eller teksterne har været modne til det før. Nu er den her sammen med min tredje digtsamling. Alders-mæssigt ser det ud til, at den rammer bredt; det er både helt unge, midaldrende og ældre, som indtil nu har bestilt den. Jeg håber, rigtig mange vil ta’ den til sig og bruge den som en dør ind til deres eget indre univers.