Kim vil i kontakt med buddhisterne

I 20 år har Kim Sønder tænkt over, hvordan han kan dele sin kristne tro med buddhister…
Nu har han afsat de næste 20 år til at føre sin plan ud i livet.I en lejlighed i Vanløse bor en mand, som har en plan.Det er den 54-årige Kim Sønder, der oprindelig er uddannet cand. polit., har været fuldmægtig i Finansministeriet og ansat i medicinalvirksomheden A/S Dumex.
Han kvittede den trygge økonomiske og sociale tilværelse og rejste ud som missionær til Japan for Ungdom med Opgave i 1990 sammen med sin filippinske kone.
Efter fire år som missionær i Japan flyttede parret i 1994 til Manila, hvor han tog en mastergrad i teologi på tre år med speciale i udlægning og undervisning.
De sidste tre år i Asien underviste Kim Sønder på en nyoprettet missionsskole på Filippinerne, Thailand og Burma.
– Efter afslutningen af hovedparten af mine studier i 1997 fik jeg gennem en kinesisk bekendt kontakt med amerikanske Gordon Robertson søn af Pat Robertson fra tv-stationen CBN-Asia i Manila (også kendt fra tv-programmet 700 Club).
– Gordon Robertson havde i samarbejde med alle de store filippinske kirkesamfund få år forinden dannet en helt ny missionsbevægelse kaldet Asiatisk Center for Mission. Formålet var at træne og udsende 2000 filippinske missionærer fra regionale centre, til det asiatiske kontinent inden årtusindskiftet.

Modspil til Buddha

– Jeg blev ansat til at undervise om mission blandt buddhister. Jeg underviste i ACM’s otte centre i Filippinerne, i Chiang Mai og Bangkok i Thailand og i Tachileik og i Yangon i Burma i 1999. Min undervisning gik ud på, at give missionærkandidaterne en sand oplevelse af buddhismens grund, men også et virkeligt kristent udspil i dialogen med buddhister, der lever efter Buddhas fire ædle sandheder, der påstås at lede til al lidelses ophør. Fire såkaldte sandheder, som påvirker hele deres livsstil med tusinder af afguder.
– Jeg udviklede et evangelisationsmateriale, som jeg kalder for 4NT– Four New Truths (dansk: Fire Gode Nyheder). Det er budskabet om de Fire Gode Nyheder, som er en præsentation af det gode budskab om Jesu Kristi opstandelse fra de døde ud fra en tænkemåde og et sprogbrug, som buddhister forstår. Det fremstiller i korthed livet i Kristus som vejen til ubestandighedens – dødens – endeligt.
– Jeg har senere fået mange positive rapporter fra tidligere studerende, der bruger materialet 4NT i deres hverdag, som missionærer. Det fungerer i en buddhistisk sammenhæng, hvor det normalt er næsten umuligt at forklare evangeliet for folk, så de forstår det, fortæller Kim Sønder.
I slutningen af 2002 vendte Kim Sønder hjem til Danmark efter at være blevet skilt i 2000 efter sin kones ønske.
– Jeg led af en svær depression, der skyldtes, at jeg ikke længere kunne se mine to døtre, som deres mor havde taget med sig til Californien straks efter skilsmissen.

40 dage med formål

Men i foråret 2005 under et studie af Rick Warrens bog ”40 dage med formål” oplevede jeg en fornyelse, der også har bragt en indre lægedom til mig.
– I min hjemmemenighed, Kristuskirken på Nørrebro, der er en baptistkirke, gennemgik vi Rick Warren’s bog som en 40 dages åndelig rejse sammen. Da begyndte det pludselig at gå bedre. Efter afslutningen sad jeg kun tilbage med spørgsmålet om mit missionærkald, som jeg dog hurtigt fik svar på.
Kun to dage efter afslutningen af de 40 dage gav Herren mig pludselig ordet fra Lukas 10,42, hvor der står: ”Maria har valgt den gode del (lyttende ved Kristi fødder), og den skal ikke tages fra hende“.
Med et eneste ord oplevede jeg en fornyelse i mit missionærkald, fortæller Kim Sønder, der har arbejdet målrettet med det siden.

På Internettet

– Jeg har udarbejdet hjemmesiden www.4nt.dk på dansk og engelsk, der fortæller om budskabet 4NT-Fire Gode Nyheder. Jeg søger i øjeblikket økonomiske partnere, så den også kan blive oversat til kinesisk, japansk og thai. I Thailand er der kun 0,5 procent kristne, i Tibet, hvor der tales kinesisk, er 0,3 procent kristne, og i Japan er 0,4 procent af befolkningen kristne. Hjemmesiden er bl.a. målrettet de tre befolkninger, som jeg personligt har været i nærkontakt med i mine år i Asien.
– Jeg planlægger flere undervisningsrejser til forskellige destinationer i Asien. Den første rejse med behov for en særlig finansiering bliver til den indiske delstat Nagaland og en kort rejse videre til Bhutan. Selve rejsen til Indien finansieres af Baptistkirken i Danmark. Jeg skal undervise i forbindelse med kirkens samarbejdsaftale med Oriental Theological Seminary i Nagaland. Rejsen til Bhutan med nogle af de studerende bliver for egen regning.
– Den næste store planlagte rejse er en undervisningstur til Myanmar i Burma i 2007, hvor der er et stort behov for, at de etniske kristne styrkes i deres indsats for at nå de buddhistiske folkegrupper i landet med evangeliet om Jesus Kristus. 0,1 procent er kristne blandt nogle af de buddhistiske folkegrupper. Jeg har mange gode venner blandt burmesiske teologer og åndelige ledere fra tidligere besøg i landet og fra min studietid i Filippinerne, fortæller Kim Sønder.

Begyndte i Indien

Det var et studieophold på seks måneder i 1985 til Indien med Dialogcentret i Århus, der blev en øjenåbner for Kim Sønder. En lyst til at nå buddhister med evangeliet blev lagt i hans hjerte.
– På det tidspunkt regnede man med, at en million af Vestens unge opholdt sig i Indien for at søge de fremmede religioner, new-age og yoga.
Jeg var på det tidspunkt fuldmægtig i Direktoratet for Statens Indkøb, der hører under Finansministeriet. Jeg kunne ikke få orlov, så jeg sagde min stilling op.
Nu afdøde Svend Boysen, karismatisk sognepræst, ledte teamrejsen, hvor også Johannes Aagaard, daværende leder af Dialogcentret, deltog. Vi besøgte forskellige religiøse steder, munke og klostre og udvekslede synspunkter. Bl.a. Dalai Lama, der er buddhistisk overhoved, som Johannes Aagaard kendte personligt.
– På et tidspunkt gik jeg en tur med en tibetansk buddhistmunk, som jeg var blevet gode venner med i Dharamsala, der ligger tæt på grænsen til Himalaya-bjergene, hvor den tibetanske eksil-regering bor.
– Jeg ville gerne fortælle ham om evangeliet. Men jeg følte mig magtesløs. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Kristendommen ville undergrave hele hans liv. Det er umiddelbart meget vanskeligt at forklare og nå ind til hjertet af en buddhist, oplevede Kim.
Det gav den første spire til at udvikle 4NT, som Kim nu arbejder på at sprede yderligere blandt buddhister i Asien. Traktaten Fire Gode Nyheder kan printes direkte ud fra hans hjemmeside. Den kan sagtens anvendes blandt danskere også, selv om den først og fremmest er målrettet buddhister, fortæller Kim Sønder.